Thursday, June 20, 2024
Homeസ്പെഷ്യൽകുടുംബത്തകർച്ചകൾ എന്ത് കൊണ്ട്.: ? (PART - 3)-(അദ്ധ്യായം 8) ✍ റവ. ഡീക്കൺ ഡോ.ടോണി...

കുടുംബത്തകർച്ചകൾ എന്ത് കൊണ്ട്.: ? (PART – 3)-(അദ്ധ്യായം 8) ✍ റവ. ഡീക്കൺ ഡോ.ടോണി മേതല

✍ റവ. ഡീക്കൺ ഡോ.ടോണി മേതല

“കുടുംബത്തകർച്ചകൾ എന്തുകൊണ്ട് ?
നല്ല ഭാര്യയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ

1 . സാമർഥ്യമുള്ളവളായിരിക്കണം : സദര്ശ 31 : 10 …31
. സദര്ശ.31:40 ‘സാമർഥ്യമുള്ള ഭാര്യയെ ആർക്കും കിട്ടും ,അവളുടെ വില മുത്തുകളിലും ഏറും.’
. ഓരോ കുടുംബങ്ങളിലും വരുന്ന ഓരോരോ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾ, വീഴ്ചകൾ, താഴ്ചകൾ എല്ലാം, കുറെയൊക്കെ കണ്ടില്ലെന്നു നദിക്കണം. എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത മുന്നോട്ട് പോകണം.
. ചെറുതും വലുതുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് കുടുംബം നന്നായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നവളാണ് നല്ല ഭാര്യ. അവളെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യും.
. ഇതുപോലെ തന്നെ തന്റെ ജീവിതപങ്കാളിക്ക് ബഹുമാനവും ആദരവും നൽകി എളിമയോടെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുമ്പോൾ മക്കൾ ഇത് കണ്ട് വളരുകയും ആ പാരമ്പര്യം അവർ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യും.
. മക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി ഭർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തളർച്ചയിൽ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും കട്ട സപ്പോർട്ടായി നൽകുന്നവരാണ് നല്ല ഭാര്യ.
. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ചെല്ലുന്ന ഭവനത്തിലെ മാതാപിതാക്കളും സഹോദരി സഹോദരന്മാരും സ്വന്തം എന്നതുപോലെ തന്നെ അവരോട് പെരുമാറണം.
. കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും പറഞ്ഞ് ഏഷണിയും പരദൂഷണവും പറഞ്ഞ് ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് മക്കളെ തല്ലിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഇപ്പോഴും കുറവല്ല.
. എളിമയും സ്നേഹവും ക്ഷമയും അനുസരണവും ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടത് ഭർത്താവിന്റെ ഭാവനത്തിലാണ്. നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം കാണുമ്പോൾ എളിമയുള്ളവർ നിങ്ങളെ അംഗീകരിക്കും,ബഹുമാനിക്കും.
. ഇങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തെ ഒന്നായി മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നവളാണ് സമർഥ്യമുള്ള ഭാര്യ. അത് പൊന്നും മുത്തും കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്നതല്ല.
. അതിന് ദൈവകൃപവേണം. വലിയ അംഗീകാരമാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.
. നന്മ ചെയ്യുന്നവളാകണം.
. സദര്ശ.31:12 ‘അവൾ തന്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും അവന് തിന്മയല്ല, നന്മയത്രേ ചെയ്യുന്നത്.’
. അവളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അത്. ഭർത്താവിന് നന്മ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അവന്റെ ആവിശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് കണ്ട് മനസിലാക്കി ചെയ്യുന്നവളാണ് ഭാര്യ.
. വീട്ടിൽ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അന്തസ്സിനും അഭിമാനത്തിനും കോട്ടം തട്ടാതെ നിലനിർത്തുന്നതിനും അവളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് .
. ചില ഭർത്താക്കന്മാർ മദ്യം കഴിച്ചിട്ട് വന്ന് ഭാര്യയേയും മക്കളെയും ചീത്തവിളിയും ആയുധം എടുത്ത് വീടിനു ചുറ്റും ഓടിക്കലും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എങ്കിലും ഒരു പരിധിവരെ സഹിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭാര്യമാർ ഏറെയുണ്ട് .
. സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ വിഷയങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ അറിയാതെ അവൾ തന്നെയാണ് അത് കൈകാര്യാം ചെയ്യുന്നു.ഏത് പ്രശ്നവും അവൾ പരിഹരിക്കും.
. കിടക്കാൻ കിടപ്പാടം ഇല്ലെങ്കിലും റോഡ് പുറമ്പോക്കിൽ മാടം വെച്ച് കെട്ടികിടക്കേണ്ടി വന്നാലും തന്റെ ഭർത്താവിനൊപ്പം നിന്ന് മാനവും മര്യാദയുമായി ജീവിക്കുന്ന ഒത്തിരി ഭാര്യമാർ ഉണ്ട്.
. ഭർത്താവിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരം ഭാര്യയാണ്. അങ്ങനെ അവൾ ഭർത്താവിന് നന്മ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവളാണ് നല്ല ഭാര്യ.
. അതികാലത്ത് എഴുന്നേൽക്കുന്നവളാകണം
. സദര്ശ 31:12 അവൾ അതികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ആഹാരവും വേലക്കാരത്തിക്ക് ഓഹരിയും കൊടുക്കുന്നു.
. ഒരു വീട്ടമ്മ തന്നെയായിരിക്കണം വീട്ടിൽ ആദ്യം എഴുന്നേൽക്കണ്ടത്.പ്രാർത്ഥനയും അത്യാവശ്യം ജോലിയും ചെയ്ത് ആഹാരവും പാകം ചെയ്ത് വീട്ടുകാർക്ക് വിളമ്പി കൊടുക്കുകയും വേലക്കാരത്തികൾക്ക് അതിന്റെ ഓഹരി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
. അതികാലത്ത് എഴുന്നേൽക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും ചോദിച്ചേക്കാം എപ്പോഴാണ് അതികാലത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സമയം എന്ന് .
. മാർക്കോ 1:35 ‘അതികാലത്ത് ഇരുട്ടോടെ അവർ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു നിർജ്ജന സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു.’
. അതികാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടോടെ, അതായത് ഇരുട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപ്. ഉദ്ദേശം 5 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കണം.
. ഈ സമയത്ത് കൃത്യമായി എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒട്ടനവധി വീട്ടമ്മമാരുണ്ട്. അവർ ദൈവകൃപ പ്രാപിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.
. എന്നാൽ അധികം പേരും ടി.വി കണ്ട് കിടക്കുമ്പോൾ 12 മണിഒരു മണി ഒക്കെ ആകും, പിന്നെ എങ്ങനെ അഞ്ചുമണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കും. ചിലർ 8 മണി അല്ലെങ്കിൽ 9 മണി ഒക്കെ ആകും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ. 5 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്നവളാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൾ .

✍ റവ. ഡീക്കൺ ഡോ.ടോണി മേതല

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments