17.1 C
New York
Wednesday, March 22, 2023
Home Religion അന്ത്യകാല സംഭവങ്ങൾ (എപ്പിസോഡ് - 7) യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ്...

അന്ത്യകാല സംഭവങ്ങൾ (എപ്പിസോഡ് – 7) യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് ✍ഡോ. ഡീക്കൺ ടോണി മേതല

✍ഡോ. ഡീക്കൺ ടോണി മേതല

യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ്

യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടാമത് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളേറെയായി. പല പ്രവാചകന്മാരും പ്രവചിച്ചു. 2000 ത്തിൽ കർത്താവ് വരും. പിന്നെ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോയി. എന്നാൽ ഇന്നുവരെയും വന്നില്ല. എന്ത് കൊണ്ടാണ് വരാൻ വൈകുന്നത്. തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു. നിന്റെ വരവിനും ലോകാവസാനത്തിനും അടയാളം എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന്. എന്നാൽ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വരവിന്റെ കാലം മാത്രം പറഞ്ഞില്ല. കാരണം. ഇന്ന ദിവസം വരും എന്നു പറഞ്ഞാൽ മാനസാന്തരപ്പെടാൻ വൈകും. ആ ദിവസം നോക്കി ഇരിക്കാൻ നോക്കി ഇരിക്കും. എന്നാൽ ബൈബിൾ പറയുന്നത് കർത്താവ് കള്ളനെ പോലെ വരും എന്നാണ്. കള്ളൻ എപോഴാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കർത്താവും എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് എന്ന് അറിയില്ല. എപ്പോഴും സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ഇരിക്കണം. ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും കർത്താവിന്റെ വരവാണ്. മത്താ:24; മർക്കോ.13 , ലൂക്കോ.21, 1 കൊറി. 15 . ഈ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം കർത്താവിന്റെ വരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നും രണ്ടും തെസലോനിക്കർ . വെളിപാട് , ഈ ഭാഗങളുടയും പ്രധാന വിഷയം ഇതു തന്നെ. പുതിയ നിയമ പുസ്തകങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ചാണ് അധികവും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പഴയനിയമത്തിൽ മോശയും പ്രവാചകന്മാരും സങ്കീർത്തനക്കാരും എഴുതിയതും പ്രവചിച്ചതുമെല്ലാം യേശുവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ചാണ്. ലൂക്കോ.. 24:44 – കർത്താവിന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങൾ . ക്രൂശുമരണം ഉയർപ്പ് രണ്ടാം വരവ്. എല്ലാം പറയുന്നു. പ്രത്രോ.1:10 – 11 – കർത്താവ് ദാവീദിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലോ യരുശലേമിലോ ജനിക്കാതെ ബദ്ലഹേമിലെ ഒരു ചെറിയ നഗരത്തിൽ ജനിക്കുമെന്ന് മീഖ, 5:2 ൽ കാണാം. രാജാവായയേശു കുതിര പുറത്തല്ല കഴുത പുറത്താണ് വരുന്നതെന്ന് സെഖര്യ. 9:9- ശത്രുവല്ല വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾ തന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുമെന്ന് സങ്കീ: 22:16 – പറയുന്നു. പ്രഥമവരവിനെ കുറിച്ചും മഹത്വത്തോടെയുള്ളവര വിനെ കുറിച്ചും ദാനി. 7:13 – 14: യെ ശയ്യാ . 32:1-9:6-7- സെഖര്യ.14:4- സങ്കീ: 102: 15 – യിരമ്യ 23:5 – 6 – ഭാഗങ്ങൾ നോക്കുക – ഒന്നാം വരവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ നിവർത്തിയായി എങ്കിൽ രണ്ടാം വരവും ഉറപ്പാണ്.

തന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യോഹ.14:3- വെളി.22: 7-20. – മത്താ.16: 64- ക്രൂശികരണത്തെ കുറിച്ച് യോഹ.3: 14-മത്താ. 20.18-19- 16:21 – മർക്കോ.10:32 34- ഉയർപ്പിനെ കുറിച്ച് യോഹ.2:19-21- ദൈവാലയ നാശത്തെ കുറിച്ച് മർക്കോ.24:12,13 : 12- വരാൻ പോകുന്ന വിപത്തുകളെ കുറിച്ച് മത്താ.11:23- തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് സംഭവിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മത്താ.10:17-18- ഇന്നും സംഭപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് മത്താ.26:13 – പറയുന്നു. പോയതു പോലെ തന്നെ വീണ്ടും വരും എന്ന് മാലാഖമാർ പറഞ്ഞു. അപ്ര : 1:11 – പുതിയ നിയമത്തിലെ എല്ലാ എഴുത്തുകാരും പറയുന്നു മത്താ: 16:27-24:30 – 31:44 – 26: 64- മർക്കോ. 13:26 – 13:32 -37- ലൂക്കോ.12:39:40:21 – 28. യോഹ.14:2-3 – 21:22 – വെളി.22:20 – ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കർത്താവിന്റെ വരവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു –

(തുടരും )

✍ഡോ. ഡീക്കൺ ടോണി മേതല

COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

ഹുയാങ്സാങും ശ്രീബുദ്ധനും ✍ശ്രീകുമാരി ശങ്കരനെല്ലൂർ

സ്വർലോകം. സന്മാർഗ്ഗികളായവരാണ് സ്വർലോകത്തിൽ എത്തുന്നത് .പ്രസിദ്ധ ബുദ്ധമത ഗ്രന്ഥകർത്താവായ ഹുയാങ് സാങ് സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് . അമേരിക്ക ജപ്പാൻ ബ്രിട്ടൻ തുടങ്ങിയ പല രാജ്യക്കാരെ കണ്ടു കണ്ട് വരുമ്പോൾഒരു വിജനമായ സ്ഥലത്ത്...

മടുപ്പ് (കവിത) ✍അനിത പൈക്കാട്ട്

ഒറ്റയ്ക്കാവുന്ന തൃസന്ധ്യകളിൽ നോവിന്റെ കടൽ ഇളകി മറിയുന്നു, ചിത്തത്തിൽ പേര് പറയാനാവാത്ത എതോ വിഷാദം കരൾ കൊത്തി പറിക്കുന്നു, കഥ പറയാത്ത ചുമരുകളും ചിരിക്കൊരു മറുചിരി തരാത്ത വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളും... മടുപ്പേറിയ ദിനങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്ന മനസ്സിന്റെ താളപ്പിഴക്കു അടുക്കളച്ചുമരുകൾ സാക്ഷി, പാത്രങ്ങളുടെ മുഖങ്ങൾ ഒട്ടിയതും പൊട്ടിയതും എന്റെ കളിയാട്ടത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ചകൾ... സ്നേഹിക്കാൻ ആരുമില്ലാത്തവളുടെ ഗദ്ഗദങ്ങൾക്ക് പല്ലിയും പഴുതാരയും മാത്രം സാക്ഷി.. നിന്നെ പ്രണയിച്ച്...

തായദെെവങ്ങളും താ(യ്)വഴിയും. ✍രാജൻ പടുതോൾ

  കുംഭമാസം അവസാനിച്ചു. ഈയാണ്ടിലെ അവസാനത്തെ രണ്ടേകാല്‍ ഞാറ്റുവേലകളടങ്ങുന്ന മീനമാസം തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. മീനമാസം പൂരങ്ങളുടെ മാസമാണ്.വടക്കന്‍കേരളത്തില്‍ മീനത്തിലെ കാര്‍ത്തികനാള്‍ തുടങ്ങി പൂരംനാളുവരെ കാമദേവപൂജയുടെ ഉത്സവം ആണ്. ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കാവുകളിലും തറവാട് ഭവനങ്ങളിലുമാണ് പൂരോത്സവങ്ങൾ നടക്കുക....

പാവക്കുട്ടി (കവിത) ✍വൈക

പാവമൊരു പാവക്കുട്ടിപോലിരുന്ന പാലിന്റെ നിറമുള്ള പൗർണ്ണമി പോലെയായിരുന്ന പട്ടിന്റെ മനസ്സുള്ള പെണ്ണവളിന്ന് നിന്നു, പടവെട്ടാനുറച്ചു തന്നെ പലരും കൂടി നിന്ന സഭയിൽ മറുവാക്കോതി ചെമ്മേ പാവമവളഹങ്കാരിയായി മാറി നിമിഷവേഗാൽ പറയാൻ പാടില്ല മറുവാക്കെന്നറിഞ്ഞിട്ടും പറഞ്ഞുവല്ലോ ഇന്നവൾ കാർക്കശ്യത്തോടെ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ അനീതിക്കെതിരെ പലരും കണ്ണടച്ചപ്പോൾ പതറാതെ നിന്നവൾ പൊരുതി നീതിക്കായി പാവക്കുട്ടിപൊലിരുന്നവളുടെ പുതിയ ഭാവം കണ്ട് പേടിച്ചുപോയി മനുഷ്യർ പിന്നിലേക്ക് നീങ്ങി നിന്നു പാപപങ്കിലമായ...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: