17.1 C
New York
Wednesday, December 1, 2021
Home Special നവംബർ 26 - ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ ദിനം ....

നവംബർ 26 – ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ ദിനം ….

✍അഫ്‌സൽ ബഷീർ തൃക്കോമല

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ അംഗീകരിച്ചിട്ടു 71 വർഷം. ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു, രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്, സർദാർ വല്ലഭ് ഭായ് പട്ടേൽ, അബുൽ കലാം ആസാദ്, സരോജിനി നായിഡു തുടങ്ങിയവർ അംഗങ്ങളായി കാബിനറ്റ് മിഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരം ഭരണഘടനാ നിർമാണസഭ താൽക്കാലിക പ്രസിഡന്റ് സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ 1946 ഡിസംബർ 9ന് യോഗം ചേർന്നു . തുടർന്ന് 1946ഡിസംബർ 11 ന് ഡോ. രാജേന്ദ്രപ്രസാദ് നെ സ്‌ഥിരം അധ്യക്ഷനായി തെരെഞ്ഞെടുത്തു. 13 പ്രധാന കമ്മിറ്റികളുണ്ടായിരുന്ന ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയുടെ കരടുസമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ നിയമ മന്ത്രിയും നിയമജ്ഞനും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനും ആയ ഡോ.ബി.ആർ.അംബദ്‌കർ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഭരണഘടനാ ശിൽപി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.

2വർഷവും 11 മാസവും 17 ദിവസവും കൊണ്ട് 395 വകുപ്പുകളും 8 പട്ടികകളും 22 അധ്യായങ്ങളുമുള്ള , 1,45,000 വാക്കുകൾ അടങ്ങിയ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന തയാറാക്കി 1949 നവംബർ 26 ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ അംഗീകരിച്ച ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന 1950 ജനുവരി 26ന് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു.

ലിഖിതമായ ലോകത്തിലെ ഭരണഘടനകളിൽ പ്രഥമ സ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനക്കുള്ളത്. നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വവും മത സഹിഷ്ണതയും ആണ് ആർഷ ഭാരത സംസ്കാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. അത് ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കത്തക്ക തരത്തിലാണ് ഭരണ ഘടന വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് . ജാതി മത വർണ്ണ വർഗ്ഗ ഭേദമില്ലാതെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് തുല്യ നീതിയും സമത്വംവും പൗര സ്വാതന്ത്ര്യംവും ഉറപ്പു നൽകുന്നുമുണ്ട് .

ഭരണഘടന സ്ഥാപിതമായതോടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യ മതേതര പരമാധികാര, സോഷ്യലിസ്റ്റ്, റിപ്പബ്ലിക്കായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്‌തു. 2015 ലാണ് നവംബർ 26 ഭരണഘടന ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. “ദേശീയ നിയമ ദിനം” എന്നും ‘സംവിധാൻ ദിവസ് ’എന്നും ഈ ദിവസം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്.ഭരണഘടനയിൽ വരുത്തുന്ന കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും ഒഴിവാക്കലുകളുമാണ് ഭേദഗതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്.

ഭരണഘടനയെ സജീവമാക്കുകയും ആനുകാലികമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഭേദഗതികളാണ്. ഭരണഘടനയുടെ 368–ാം വകുപ്പിൽ ഭേദഗതിയെപ്പറ്റി വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവ് ആയ ആമുഖത്തിൽ ഭരണഘടനയുടെ തത്വങ്ങളും ആശയങ്ങളും ചുരുക്കി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് .

1946 ഡിസംബർ 13–ാം തീയതി ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു അവതരിപ്പിച്ച ലക്ഷ്യ പ്രമേയമാണ് (Objective Resolution) പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖമായി മാറിയത് “നമ്മൾ ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങൾ, ഇന്ത്യയെ ഒരു പരമാധികാര-സ്ഥിതിസമത്വ-മതനിരപേക്ഷ-ജനാധിപത്യ-റിപ്പബ്ലിക്കായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതിനും ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കുംസാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ നീതി,ചിന്ത, ആശയാവിഷ്കാരം, വിശ്വാസം, ഭക്തി, ആരാധന എന്നിവയ്ക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, സ്ഥാനമാനങ്ങൾ, അവസരങ്ങൾ എന്നിവയിലുള്ള സമത്വം,
എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും വ്യക്തിയുടെ അന്തസ്സും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന”എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തോടെയാണ് ആമുഖം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് .

പൗരന്റെ മൗലികാവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം ഇന്ത്യയുടെ മാഗ്നകാർട്ട എന്നും ഭരണഘടനയുടെ ആണിക്കല്ല് എന്നുമാണു അറിയപ്പെടുന്നത്. ഭേദഗതികൾ നിരവധിയുണ്ടായെങ്കിലും ഭരണഘടനയുടെ അന്തസത്തയും ഉള്ളടക്കവും മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിൽക്കുമ്പോളും സാധാരണ പൗരന് ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങളുടെ തണൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്ന ചോദ്യം എല്ലാ കാലത്തും പ്രസക്തമായി നിൽക്കുന്നു.

സമ്പന്നർ കൂടുതൽ സമ്പന്നരാകുകയും ദരിദ്രർ കൂടുതൽ ദരിദ്രരാകുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തു പതിനഞ്ചു വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം സാർവത്രികവും സൗജന്യവും നിര്ബന്ധവുമാക്കിയിട്ടുള്ളപ്പോഴാണ് 71 വര്ഷത്തിനിപ്പുറവും വിവിധ സംസ്ഥാന ങ്ങളിൽ അമ്പതു ശതമാനത്തിൽ താഴെ സാക്ഷരത. മാത്രമോ ലോകത്തിലെ മാനവ വിഭവശേഷിയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തു നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നും പാർപ്പിടവും വസ്ത്രവും പോഷകാഹാരങ്ങളും ഇല്ലാതെയും ശിശു മരണ നിരക്കിലും ആത്മഹത്യ നിരക്കിലും ലോകത്തു ഒന്നാം സ്ഥാനത്തു നമ്മൾ നിൽക്കുന്നു എന്നത് ഏറെ ഗൗരവമുള്ളതാണ്.

രാജ്യത്തു പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ഉണ്ടായിരുന്ന ഔഷധ സസ്യ നിബിഢമായിരുന്ന വനങ്ങൾ കൈയേറി “പാവം കുടിയേറ്റ കർഷകർ” എന്ന ഓമനപ്പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന സമ്പന്ന വർഗ്ഗങ്ങൾക്കു തീറെഴുതി കൊടുത്തിട്ടു തല ചായ്ക്കാൻ കൂരയില്ലാത്തവരുടെ എണ്ണം കൂടുതലുള്ള രാജ്യമായി നാം മാറിയതും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നു .

ഭരണഘടനാ തൊട്ട് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു വരുന്ന ഭരണകർത്താക്കൾ രാജ്യത്തെ കൊള്ളയടിക്കുകയും പൗരാവകാശങ്ങളെ കാറ്റിൽ പറത്തുകയും സ്വജനപക്ഷപാതവും അഴിമതിയും പഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഡ് തലം മുതൽ നിർബാധം തുടരുമ്പോളും ജാതി മത ചിന്തകൾക്ക് അമിതമായ പ്രാധാന്യം നൽകി അധികാരം ഉറപ്പിക്കുന്നതും രാഷ്ട്രത്തെ
സേവിക്കാനെന്ന വ്യാജേന പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിരവധി കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും എല്ലാം കൂടി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറയാതെ വയ്യ .

ഏതായാലും ഭരണ ഘടന മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെങ്കിലും നടപ്പാക്കി ഈ രാജ്യത്തു ബഹുസ്വരത ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ …..ഏവർക്കും ഭരണഘടനാ ദിനാശംസകൾ …….

അഫ്‌സൽ ബഷീർ തൃക്കോമല

COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

അലബാമയിൽ വെടിയേറ്റു മരിച്ച വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാൻ ഫോമാ ധനശേഖരണം തുടങ്ങി.

അലബാമയുടെ തലസ്ഥാനമായ മോണ്ട്ഗോമറിയിൽ അയൽവാസിയുടെ വെടിയേറ്റു മരണപ്പെട്ടമറിയം സൂസൻ മാത്യുവിന്റെ മൃതദേഹം കേരളത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും, മറ്റു അനുബന്ധ സഹായങ്ങൾക്കുമായി ഫോമാ ഗോഫണ്ടുമീ വഴി ധനശേഖരണം ആരംഭിച്ചു. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ നിരണം സ്വദേശികളായ ബോബൻ മാത്യുവിന്റെയും...

വിവാദമായ മൂന്ന് കർഷകനിയമങ്ങൾ റദ്ദായി, ബില്ലിൽ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവച്ചു.

വിവാദമായ മൂന്ന് കാർഷികനിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കുന്ന നടപടികൾ പൂർത്തിയായി ശീതകാലസമ്മേളനം പാസ്സാക്കിയ മൂന്ന് കാർഷികനിയമങ്ങളും പിൻവലിക്കാനുള്ള ബില്ലിൽ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ഒപ്പുവച്ചു. ചർച്ചയില്ലാതെയാണ് തിങ്കളാഴ്ച ബില്ല് പാർലമെന്‍റിന്‍റെ ഇരുസഭകളും മിനിറ്റുകൾക്കകം പാസ്സാക്കിയത്. ഇരുസഭകളിലും മൂന്ന്...

കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ അതിർത്തി സർവ്വേയിലൂടെ കണ്ടെത്താന്‍ ഡ്രോൺസർവ്വെ തുടങ്ങി

കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ട വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള ഡ്രോൺസർവ്വെ അഡ്വ. കെ. യു.ജനീഷ് കുമാർ എം.എൽ.എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ അതിർത്തി സർവ്വേയിലൂടെ കണ്ടെത്തി സംരക്ഷണ വേലിയും നിർമ്മിക്കും. ത്രിമാന...

കോന്നി സഞ്ചായത്ത് കടവ് ടൂറിസം പദ്ധതി ഇക്കോ ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി നടപ്പിലാക്കും

കോന്നി സഞ്ചായത്ത് കടവ് ടൂറിസം പദ്ധതി ഇക്കോ ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതായി അഡ്വ.കെ.യു.ജനീഷ് കുമാർ എം.എൽ.എ പറഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്ഥലത്തെത്തിയ ഇക്കോ ടുറിസം ഡയറക്ടറും, ജില്ലാ കളക്ടറും എം.എൽ.എയോടൊപ്പം...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: