17.1 C
New York
Saturday, June 25, 2022
Home Literature എന്റെ സൂര്യതേജസ്സേ പ്രണാമം !!

എന്റെ സൂര്യതേജസ്സേ പ്രണാമം !!

(എല്‍സി യോഹന്നാന്‍ ശങ്കരത്തില്‍, ന്യൂയോര്‍ക്ക്)

എണ്‍പത്തഞ്ചു വത്സരം മന്നിതില്‍സാത്വികനായ്
വിണ്‍പ്രഭ തൂകിനിന്നത്യാഗൈകരൂപനാണങ്ങ്!
സുന്ദരമാം മേനിയില്‍എത്രയോകുഴലുകള്‍
ബന്ധിച്ചും ശ്വസനവുംസംസാരശേഷിയറ്റും
പ്രാര്‍ത്ഥനാ നിര്‍ഭരനായ് നീക്കിയ ദിനങ്ങളും
എത്ര കാഠോരമായെന്‍ ചിത്തത്തെ മഥിച്ചുവോ !
ഓര്‍ക്കുവാനാവുന്നില്ലെന്‍ കണ്ണീരുവറ്റിപ്പോയി
ദുഃഖഭാരത്താലെന്റെനാളുകള്‍ നീണ്‍ടുപോയി
കണ്ണിലെണ്ണയുമായിചാരത്തു നിര്‍ന്നിമേഷം
കണ്ണീരിലര്‍ത്ഥനയാല്‍കാത്തതു മാത്രം ബാക്കി !
വൈദ്യലോകത്തിന്‍ മാലോ എന്നുടെദുര്‍വിധിയോ
ക്രൂരനാം വിധി തട്ടിപ്പറിച്ചെന്‍ പൊന്‍മുത്തിനെ !
മുന്‍വിധി ചെയ്തപോലെ നൂറാം ദിനത്തിലെത്ര
ദീപ്തമാംആതാരകംവിണ്ണിലെതാരമായി!
വിശ്വത്തെ വെല്ലുന്നതാംവശ്യമാം പുഞ്ചിരിയാല്‍
നിശ്ചയദാര്‍ഢ്യമാര്‍ന്ന തീഷ്ണനാം കര്‍മ്മബദ്ധന്‍ !
എന്‍ മനോ വ്യാപാരത്തിന്‍ ആത്മാവിന്‍ ആദിത്യനേ,
എന്നിലെജീവനാളംജ്വാലയായ്‌തെളിച്ചോവേ !
എന്നിലെസ്വപ്നങ്ങളില്‍ ചലനം സൃഷ്ടിച്ചോവേ
എന്നിലെ ഭാവനയെ കൈപിടിച്ചേറ്റിയോവേ !
ഓര്‍മ്മിക്കാന്‍ നന്മമാത്രം സനേഹത്തിന്‍ പ്രഭാപൂരം
കന്മഷംചേര്‍ക്കാതെന്നും വര്‍ഷിച്ച താരാപുഞ്ജം !
അന്‍പെഴുംമല്‍പ്രാണേശന്‍ ശങ്കരപുരി ജാതന്‍
“കുമ്പഴ’യ്‌ക്കെന്നും ഖ്യാതിചേര്‍ത്തൊരു ശ്രേഷ്ഠാത്മജന്‍ !

‘ആയിരത്തൊള്ളായിരം മുപ്പത്താറുമാര്‍ച്ചൊന്നില്‍’
‘മത്തായി ഏലിയാമ്മ’യ്ക്കുണ്ണിയായ്ജാതനായി,
മൂന്നരവയസ്സെത്തും മുമ്പേയ്ക്കു തന്മാതാവിന്‍
ഖിന്നമാം നിര്യാണത്തില്‍വളര്‍ത്തീസ്വതാതനും
സോദരര്‍മൂന്നുപേരുംസോദരിയില്ലെങ്കിലും
സശ്രദ്ധം “കുഞ്ഞുഞ്ഞൂട്ടി’ചൊല്ലെഴും ബാലകനെ,.
ചിട്ടയും ചട്ടങ്ങളും നിഷ്ഠയുംയഥാവിധം
തിട്ടമായ് പാലിച്ചോരു ധീരനാം ധര്‍മ്മസാക്ഷി !
വാശിയോവൈരാഗ്യമോ, ചതിയോ വൈരുദ്ധ്യമോ
ലേശവുമേശിടാത്ത നൈര്‍മ്മല്യ സ്‌നേഹദൂതന്‍ !
സംതൃപ്തി, സംരക്ഷണംശാന്തിയുംസാന്ത്വനവും
നിസ്തരംചൊരിഞ്ഞോരു സ്‌നേഹാര്‍ദ്ര മഹാത്മജന്‍!
എന്തുതീഷ്ണമാം ബുദ്ധി ,എന്തൊരു പ്രഭാഷണം
എന്തൊരു കര്‍മ്മോന്മുഖമായ സാഹസികത്വം!
വാരുറ്റവെണ്‍താരകംവൈദികര്‍ക്കഭിമാന
മേരുവുംസ്‌നേഹോഷ്മളതാതനുംസ്‌നേഹിതനും,
തന്നൂര്‍ജ്ജം, സ്ഥിരോത്സാഹം, നിസ്തുലപ്രതിഭയും
അന്യൂനം‘മലങ്കര സഭഭയീ ‘യൂയെസ്സേയില്‍’
നിര്‍നിദ്ര,മക്ഷീണനായങ്ങിങ്ങായ് പടര്‍ത്തിയും
വേരൂന്നിവളര്‍ത്താനുംയത്‌നിച്ച കര്‍മ്മോന്മുഖന്‍!,
ഖേദത്തില്‍ഞെരുക്കത്തിലെന്തിലും പതറാത്തോന്‍
അത്യന്തം സഹിഷ്ണുവാന്‍ ആപത്തില്‍സഹായിയും;
എത്രയോ ബാന്ധവരെ, മിത്രരെയൈക്യനാട്ടില്‍
എത്തിച്ചുരക്ഷിച്ചൊരു കടത്തുതോണിയും താന്‍ !
ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുംവരെവീറോടെപൊരുതിയും
അക്ഷയ്യദീപമായുംശോഭിച്ച മഹാത്മാവേ !

ഡിഗ്രികള്‍ വാരിക്കൂട്ടാന്‍ രാപ്പകല്‍യത്‌നിച്ചെന്നും
അഗ്രിമനായ ധന്യതേജസ്സേ നമോവാകം!
ഞാനഭിമാനിച്ചിരുന്നതീവവിനീതയായ്
ധന്യനാമീവന്ദ്യന്റെജീവിതാഭ നുകര്‍ന്നും,
അഞ്ചുദശാബ്ദങ്ങളീയൈക്യനാട്ടില്‍ശോഭിച്ചും
അഞ്ചിതനായിത്രനാള്‍മേവിയ പുണ്യശ്ലോകന്‍!
സാത്വിക രാജസാത്മന്‍ ‘യോഹന്നാന്‍ കോറെപ്പിസ്‌ക്കോപ്പാ’
നിത്യമായ്‌മേവീടുകേ പുണ്യാത്മാവായീ ഭൂവില്‍
എന്നാളുംഞങ്ങള്‍ക്കൊരു കാവല്‍മാലാഖയായി
മിന്നിടുംജ്യോതിസ്സായുംഅക്ഷയദീപമായും !!

  • * * * * * *
    എല്ലാം പിന്നിട്ടങ്ങുന്നീ ഭുവന നിവസനം വിട്ടങ്ങു പോയേനിതാ–
    കാലാതീതപ്രദീപഛവിയില്‍തവശരീരാര്‍പ്പണംചെയ്‌വതിന്നായ് ,
    സാഷ്ടാംഗം ഞാന്‍ നമിപ്പൂതിരു സവിധമണഞ്ഞിട്ടചൈതന്യമാമീ–
    നിസ്തബ്ധ ധ്വാനമായ്തീര്‍ന്നൊരു മൃതതനുവായ്മല്‍പ്രഭോത്വല്‍പ്പദത്തില്‍. !!

കഠിനാദ്ധ്വാനിയായ വൈദിക ശ്രേഷ്ടനും അനേകം ബിരുദാനന്തര ബിരുദങ്ങളുടെ സമ്പാദകനും നിരവധി ദേവാലയങ്ങളുടെ സ്ഥാപകനും ആയ വന്ദ്യ ഡോ യോഹന്നാന്‍ ശങ്കരത്തില്‍ കോറെപ്പിസ്‌ക്കോപ്പാ, ഒരു ബൈപാസ് ‌സര്‍ജറിയെ തുടര്‍ന്നുണ്ടാായ പലവിധ പ്രയാസങ്ങളില്‍ക്കൂടിയും, വൈദ്യലാകത്തിന്റെ അനാസ്ഥയാലും ശയ്യാവലംബിയും സംസാരവിഹീനനുമായി, വേദനയിലും നിരന്തരം പ്രാര്‍ത്ഥനാ നിരതനായി100 നീണ്ട ദിനങ്ങള്‍ വിവിധ കുഴലുകള്‍ കഴുത്തിലും, ഉദരത്തിലും, പിത്താശയത്തിലുമായി, ഒരേകിടപ്പില്‍ ആസ്പത്രിയില്‍കഴിഞ്ഞ ദിനങ്ങളുടെ ചിത്രീകരണം, സന്തതസഹചാരിയായ പ്രിയതമയുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനാ നിരതങ്ങളായ കാതര ദിനങ്ങളിലൂടെഒഴുകിയകണ്ണീര്‍ പൂക്കളാണ് ഈ കവിത, എന്റെ പ്രാണനഥന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളില്‍ ഈ പുഷ്പാര്‍ച്ചന അര്‍പ്പിക്കട്ടെ, സമാധാനത്തോടെ വേദനയറ്റ ലോകത്തേക്ക് പോയാലും !ഞങ്ങളുടെ കാവല്‍മാലാഖയായി എന്നാളും വിരാജിച്ചാലും!! ഇമ്പങ്ങളുടെ പറുദീസയില്‍ ആ ദിവ്യാത്മാവിനെ ചേര്‍ക്കണമേ സര്‍വ്വേശ്വരാ !

മാര്‍ച്ച് 30, 2021

Facebook Comments

COMMENTS

- Advertisment -

Most Popular

കതിരും പതിരും( 7) ✍ ജസിയഷാജഹാൻ

സ്നേഹവ്രണങ്ങളിലെ മൗനത്തിന്റെ കയങ്ങങ്ങളിലേക്ക് നീ ഹൃദയം ചേർത്ത് വച്ചിട്ടുണ്ടോ?...ചോരച്ചോപ്പും കണ്ണീർകറുപ്പും നിന്നിൽ പടർന്നിട്ടുണ്ടോ.... സ്നേഹത്തിന്റെ ഭൂമിയിലേക്ക് നമുക്കൊന്നു കൈകോർത്തു നടന്ന് ആകാശം പൂകാം...വരൂ..മനുഷ്യരേ... സ്നേഹിക്കണം... സ്നേഹം നമുക്ക് തോന്നണം.സ്നേഹം അതനുഭവിച്ച് തന്നെ അറിയണം. സ്നേഹം ആരിൽ...

റോബിൻ പള്ളുരുത്തി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ലേഖയും മാഷും (15)

"എന്താ ലേഖേ മുഖം വാടിയിരിക്കുന്നത് ? സ്കൂൾ തുറന്ന ആദ്യദിനം തന്നെ കൂട്ടുകാരികളുമായി പിണങ്ങിയോ ?" "പിണങ്ങിയതൊന്നുമല്ല മാഷേ ...അതായിരുന്നെങ്കിൽ സാരമില്ലായിരുന്നു. " "ങ്ങ്ഹേ..പിന്നെന്താടോ ?" "അത്... മാഷേ കഴിഞ്ഞ വർഷം ക്ലാസിലുണ്ടായിരുന്ന എന്റെ കൂട്ടുകാരികളെല്ലാം ഈ വർഷം...

‘വിശ്വസാഹിത്യത്തിലെ വിസ്മയങ്ങൾ’ (14)

'മലയാളി മനസ്സ് ' ന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ വായനക്കാർക്കും 'വിശ്വസാഹിത്യത്തിലെ വിസ്മയങ്ങൾ' എന്ന പംക്തിയുടെ പതിന്നാലാം ഭാഗത്തിലേയ്ക്ക് സ്നേഹപൂർവം സ്വാഗതം🙏❤️🌹 വിശ്വപ്രസിദ്ധനായ ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യകാരൻ രബീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന്റെ "ദ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ" എന്ന വിഖ്യാതമായ...

ശുഭചിന്ത – 18 ‘പുണ്യമായ സത്കർമ്മങ്ങൾ’ ✍ പി . എം . എൻ . നമ്പൂതിരി

ഭക്തി, ആരോഗ്യം, സന്തോഷം, മനസ്സമാധാനം, ഉറക്കം, ഇതിനേ ക്കാള്‍ പണത്തിന്‌ പ്രാധാന്യം നല്‍കരുത്‌. കണ്ണുനീര്‍ തുടയ്ക്കുക,പ്രപഞ്ജ സൃഷ്ടിയെ വണങ്ങുക...നല്ലതുമാത്രം വിചാരിക്കുക,നമുക്ക് കിട്ടിയ തെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങളാണെന്നോർക്കുക. സത്‌ഫലങ്ങള്‍ മാത്രം തരുന്ന മരത്തെപ്പോലെയാവുക,കല്ലെറിഞ്ഞാലും അത്‌ ഫലങ്ങള്‍ കൊഴിച്ചുതരും. പെരുമാറ്റരീതികളും,മനോഭാവങ്ങളും പൂന്തോട്ടത്തേക്കാള്‍...
Facebook Comments
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: