17.1 C
New York
Wednesday, November 29, 2023
Home Special ഈയാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങിനെ..? (വാരഫലം)

ഈയാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങിനെ..? (വാരഫലം)

തയ്യാറാക്കിയത്: പ്രശസ്ത ജോതിഷ പണ്ഡിതൻ പയ്യന്നൂർ ശശിധരപ്പൊതുവാൾ

🕉️നക്ഷത്രവാരഫലം🕉️
28-02-2021 മുതൽ 6-3 -2021 വരെ

☮️മേടം രാശി – (അശ്വതി ഭരണി, കാർത്തിക ആദ്യപാദം) കർമ്മ -വ്യാപാര മേഖലകളിൽ പ്രോത്സാഹജനകമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകും ധനലാഭം, കാര്യവിജയo പ്രതിക്ഷിക്കാം – ഈശ്വര പ്രീതിയ്ക്കായി ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ വിളക്കും മാലയും വഴിപാട് സമർപ്പിക്കുക

☮️ എടവം രാശി (കർത്തിക അവസാന മൂന്ന് പാദവും രോഹിണിയും മകീര്യം ആദ്യ പകുതിയും )
കർമ്മമേഖലയിൽ പ്രാരംഭ തടസ്സങ്ങളുണ്ടാവും മെങ്കിലും അതി ജിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സാധിക്കും – ശാരിരികമായ അസ്വസ്തതകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാദ്ധ്യ തയുള്ള വാരമാണ് – സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയ്ക്ക് പഞ്ചാമൃതം നിവേദിച്ച് പ്രാർത്ഥിയ്ക്കുക

☮️ മിഥുനം രാശി (മകീര്യം അവസാന പകുതിയും തിരുവാതിരയും പൂണർതം ആദ്യ മൂന്ന് പാദവും ) – അഷ്ടമ വ്യാഴവും അഷ്ടമശനിയും നടക്കുന്ന സമയമായതിനാൽ കർമ്മമേഖലയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകും സാമ്പത്തികമായും വാരം അത്ര ഗുണമല്ല വ്യാഴ പ്രീതിയണ്ട് വേണ്ടി വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ അർച്ചനയും ശനീശ്വരപ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ശാസ്താവിന
നീരാജനവും വെച്ച് തൊഴുതു പ്രാർത്ഥിയ്ക്കുക

☮️ കർക്കിടകം രാശി (പൂണർതം അവസാന പാദവും പൂയ്യവും ആയില്യവും )
മത്സരങ്ങളിൽ വിജയ സാദ്ധ്യത, – ധനപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ തടസ്സങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം വ്യാപാര മേഖലകളിൽ വേണ്ടത്ര നേട്ടം കൈവരിയ്ക്കില്ല. ദേവി ഭജനവും മഹാദേവനു കുവളമാല സമർപ്പിച്ച് . പ്രാർത്ഥിയ്ക്കുക

☮️ ചിങ്ങം രാശി (മകം പൂരം, ഉത്രം ആദ്യപാദം)
കഠിനാദ്ധ്വാനം., അനാരോഗ്യം കലഹങ്ങൾക്ക് സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും ധനപരമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുമെങ്കിലും മറികടക്കാൻ സാധിക്കും മഹാവിഷ്ണുഭജനം ശാസ്താ ഭജനവും നടത്തുക

☮️ കന്നി രാശി (ഉത്രം അവസാന മൂന്ന് പാദവും അത്തം, ചിത്തിര ആദ്യ പകുതിയും )
പ്രവർത്തി മേഖല ഉണരുമെങ്കിലും ശത്രു ഉപദ്രവം കഠിനമായി നേരിടണ്ടതായി വരും
ദേവി ക്ഷേത്രത്താൽ രക്തപുഷ്പാഞ്ജലിയും പായസ്സവവഴിപാട് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിയ്ക്കുക

☮️ തുലാവം രാശി (ചിത്തിര അവസാന പകുതിയും ചോതിയും വിശാവം ആദ്യ മൂന്ന് പാദവും ) കണ്ടക ശനിദോഷം നടക്കുന്ന സമയമാണ് – കോടതിയിൽ വ്യവഹാരകാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്കനുകൂല സമയമാണ് – വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും തൊഴിലന്വേഷകർക്കും വാരം അനുകൂലമാണ് ശാസ്താവിന് നിരാജനം സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിയ്ക്കുക

☮️ വൃശ്ചികം രാശി (വിശാഖം അവസാന പാദവും അനിഴവും തൃക്കേട്ടയും)
അദ്ധ്യാനവും പരിശ്രമവും വർദ്ധിക്കുമെങ്കിലും അതിനു തക്കതയാ പ്രതിഫലം ഉണ്ടാകാൻ ഇടയില്ല.. ആരോഗ്യപരമായി അത്ര ഗുണസ്ഥിതിയുണ്ടാകില്ല അലസത മൂല o മാറ്റി വച പണികൾ തുടങ്ങാൻ ശ്രമിക്കും മഹാവിഷ്ണുഭജനവും അർച്ചനയും ചെയ്താൽ ദോഷഫലം കുറഞ്ഞു കിട്ടും

☮️ ധനു രാശി (മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം ആദ്യപാദം) – തൊഴിൽ സംബന്ധമായി മോശമല്ലാത്ത വാരമാണ് പ അപ്രതീക്ഷിത സഹായങ്ങൾ വന്നുചേരാൻ സാദ്ധ്യതകള വാരമാണ്. സാമ്പത്തികമായും വിഷമതകൾ തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റും – ദേവീപ്രീതികരമായ പ്രാർത്ഥനകളും വഴിപാടുകളും സമർപ്പിക്കുക
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വാരം അനുകൂലമാണ്

☮️ മകരം രാശി (ഉത്രാടം അവസാനപാദവും തിരുവോണവും അവിട്ടം ആദ്യ പകുതിയും ) ജന്മവ്യാഴം ജന്മ ശനി നടക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. – പൊതുരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അംഗീകാരവും അഭിമാനവും വർദ്ധിക്കും – മാതാവായോ മാതൃ ബന്ധുക്കളുമായോ അഭിപ്രായ വിത്യാസം വന്നുചേരാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട് ധനപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അനുകൂല സ്ഥിതി വന്നുചേരും

☮️ കുംഭം രാശി (അവിട്ടം അവസാനപകുതിയും ചതയം – പൂരുരുട്ടാതി ആദ്യ മൂന്നു പാദം)
തൊഴിൽ വൈഷമ്യം പ്രവർത്തികളിൽ തടസ്സം മത്സരങ്ങളിൽ പരാജയം ഇവ വന്നു ചോരാ o ഉദര സംബന്ധമായും ചില പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാദ്ധ്യത കൂടുതലാണ് പ മഹാവിഷ്ണുവിന് വിളക്കും മാലയും ദേവിയ്ക് രക്തപുഷ്പാഞ്ജലിയും ചെയ്തു പ്രാർത്ഥിയ്ക്കുക.

☮️ മീനം രാശി (പൂരുരുട്ടാതി അവസാന പാദവും ഉത്രട്ടാതിയും രേവതിയും )
ഈ വാരo പ്രവർത്തന നേട്ടം മത്സരങ്ങളിൽ വിജയം പ്രതിക്ഷിക്കാം മനസ്സിന് സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന വാർത്തകൾ കേൾക്കാം – ശത്രുക്കൾ നിഷ്പ്രഭരാകും ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ വിളക്കും മാലയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിയ്ക്കുക.


തയ്യാറാക്കിയതു് ജ്യോത്സ്യർ പയ്യന്നൂർ ശശിധരപ്പൊതുവാൾ

FACEBOOK - COMMENTS

WEBSITE - COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

‘അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തെ അനുരാഗം’ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം ചെയ്തു.

മികച്ച നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്യുകയും നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള നടൻ കൂടിയായ ആലപ്പി അഷറഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമായ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തെ അനുരാഗം എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പ്രശസ്ത നടൻ കുഞ്ചാക്കോ...

നിമ്രോദ്’ ഫസ്റ്റ്ലുക്ക് പോസ്റ്റർ റിലീസായി

ഷൈൻ ടോം ചാക്കോയെ നായകനാക്കി ആർ എ ഷഫീർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രമായ 'നിമ്രോദ്' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ലോഞ്ചിംഗും, ഫസ്റ്റ്ലുക്ക് പോസ്റ്റർ റിലീസും ദുബായിൽ നടന്നു. ഡെവിൾസ് സൈക്കോളജി എന്ന...

ഫാർമേഴ്‌സ് ബ്രാഞ്ചിലെ വീട്ടിനുള്ളിൽ സഹോദരിമാരെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി; പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

ഫാർമേഴ്‌സ് ബ്രാഞ്ച്(ഡാലസ്): താങ്ക്സ് ഗിവിംഗിന് പിറ്റേന്ന് ഫാർമേഴ്‌സ് ബ്രാഞ്ച് ഹോമിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ രണ്ട് സഹോദരിമാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ ഒരു പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.എന്നാൽ വിശദാംശങ്ങൾ പോലീസ് വെളിപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല ഡാലസ്...

വെടിനിർത്തൽ ലംഘിച്ചു ഗാസയിൽ ഇസ്രായേൽ സൈനികർക്ക് നേരെ ഹമാസ് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി ഐഡിഎഫ്

വാഷിംഗ്‌ടൺ: ഗാസ മുനമ്പിൽ ഫലസ്തീൻ ഭീകര സംഘടനയായ ഹമാസിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച നിരവധി ഇസ്രായേലി സൈനികർക്ക് നിസ്സാര പരിക്കേറ്റതായി ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ സേന അറിയിച്ചു, വെള്ളിയാഴ്ച ആരംഭിച്ച പോരാട്ടത്തിലെ താൽക്കാലിക വിരാമത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: