17.1 C
New York
Saturday, June 25, 2022
Home Special ഈയാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങിനെ..? (വാരഫലം)

ഈയാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങിനെ..? (വാരഫലം)

തയ്യാറാക്കിയത്: പ്രശസ്ത ജോതിഷ പണ്ഡിതൻ പയ്യന്നൂർ ശശിധരപ്പൊതുവാൾ

🕉️ നക്ഷത്രവാരഫലം

2021 ഫിബ്രവരി 21 ഞായർ മുതൽ 27 ശനി വരെ

☮️മേടം രാശി – (അശ്വതി – ഭരണി – കാർത്തിക ആദ്യപാദം)
. പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ സ്ഥാനചലനങ്ങൾ വരുവാൻ സാദ്ധ്യത – ധനപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നഷ്ടം വരാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിയ്ക്കണം – ആരോഗ്യപരമായി കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണം. പരിഹാരം – വ്യാഴ പ്രീതിയ്ക്ക് വേണ്ടി വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ വിളക്കും മാലയും സമർപ്പിച് പ്രാർത്ഥിയ്ക്കുക

☮️ എടവം രാശീ – (കാർത്തിക അവസാന മൂന്ന് പാദവും രോഹിണിയും മകീര്യം ആദ്യ രണ്ട് പാദം)
ബന്ധുസമാഗമം, ധനലാഭം, പ്രവർത്തികളിൽ വിജയം ഇവ കാണുന്നു ശത്രുക്കൾ വർദ്ധിക്കുവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്
പരിഹാരം – ദേവി ഭജനം
ലളിതാസഹസ്രനാമ പാരായണം നടത്തുക

☮️ മിഥുനം രാശി – ( മകീര്യം അവസാന പകുതി തിരുവാതിരയും പൂണർതം ആദ്യ മൂന്ന് പാദവും )
ഇവർക്ക് അഷ്ടമ വ്യാഴം അഷ്ടമശനിദോഷങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയമാണ് – കഠിന ദുഃഖം, ബന്ധനം, സ്വജന കലഹം , രോഗ ക്ലേശം ഫലം – പരിഹാരങ്ങൾ
മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ വിളക്കും മാലയും അയ്യപ്പ സ്വാമിയ്ക്ക്
നീരാജനവും സമർപ്പിച്ച്‌ പ്രാർത്ഥിയ്ക്കുക

☮️ കർക്കിടകം രാശീ (പൂണർതം അവസാനപാദവും പൂയ്യം – ആയില്യം ) ധനലാഭം – സ്ഥാനഗുണം, ദമ്പതികൾക് ദാമ്പത്യപരമായി അനുകൂല സമയമാണ്
പരിഹാരങ്ങൾ – ദേവി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വിളക്കും മാലയും പായസവും സമർപ്പിയ്ക്കുക

☮️ ചിങ്ങം രാശി (മകം – പൂരം ഉത്രം ആദ്യപാദം)
സുഖഹാനി മനോവിഷമം , ധനനഷ്ടം ഇവയനുഭപ്പെടാനുള്ള സാദ്ധ്യത കൂടുതാണ് – രോഗ ദുരിതങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് അല്പം ആശ്വാസത്തിന് വകയുണ്ട് – പരിഹാരങ്ങൾ വിഷ്ണു പ്രീതിയ്ക് വേണ്ടി വിളക്കും മാലയും പായസ്സവും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിയ്ക്കുക

☮️ കന്നി രാശി – (ഉത്രo അവസാന മൂന്ന് പാദവും അത്തം, ചിത്തിര ആദ്യ പകുതിയും ) ധനപരമായി നേട്ടങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിയ്ക്കാം, സന്താനങ്ങളെ കൊണ്ട് മനസ്സ് വിഷമിക്കുവാൻ ഇടവരും
ദേവി പ്രീതികരമായ വഴിപാടുകൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിയ്ക്കുക

☮️ തുലാവം രാശി – (ചിത്തിര അവസാന പകുതിയും ചോതിയും വിശാഖം ആദ്യ മൂന്നു പാദവും ) ബന്ധുക്കളെ കൊണ്ട് വിഷമങ്ങൾ നേരിടുo . സഹോദര സ്ഥാനത്തുള്ളവർക്ക് രോഗ ദുരിതങ്ങൾ മൂലം കഷ്ടപ്പെടും – അധികാരികളെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തി തടസ്സങ്ങൾ വരും – പരിഹാരങ്ങൾ – ശാസ്താവിന് നീരാജനവും മഹാദേവ സന്നിധിയിൽ നെയ്യമൃത് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക

☮️ വൃശ്ചികം രാശി (വിശാഖം അവസാന പാദവും അനിഴവും തൃക്കേട്ടകയും, – രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് രോഗ വർദ്ധനവിന് സാദ്ധ്യത – ശത്രുക്കൾ വർദ്ധിയ്ക്കും കർമ്മ തടസ്സം ഫലം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വാരം അനു കൂലം. ദേവി പ്രീതികരമായ വഴിപാടുകൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിയ്ക്കുക

☮️ ധനു രാശി – (മൂലം, പൂരാടം ഉത്രാടം ആദ്യപാദം) – ധനലാഭം, ശത്രുനാശം ഫലം – കുടുംബ കലഹത്തിനും സഞ്ചാര ക്ലേശത്തിനും സാദ്ധ്യത – വാഹനമോടിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ അല്പം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതു നല്ലതായിരിക്കും – ശനിദോഷ പരിഹാരമായി ശാസ്താവിന് നീരാജനം സമർപ്പിയ്ക്ക

☮️ മകരം രാശി – (ഉത്രാടം അവസാന മുന്ന് പാദവും തിരുവോണം, അവിട്ടo ആദ്യ പകുതി) – പ്രണയ ക്ലേശം, ധനനഷ്ടം മാനഹാനി, അപഖ്യാതി ഇവ ഫലം – പരിഹാരo വ്യാഴ – ശനിപ്രീതികരമായ വഴിപാടുകൾ സമർപ്പിയ്ക്കുക

☮️ കുംഭം രാശി – (അവിട്ടം അവസാന പകുതി, ചതയം പൂരുരുട്ടാതി )
ദൂര സഞ്ചാര o , അസഹൃ ദുഃഖം, ധനനഷ്ടം, മാനഹാനി ഫലം ശാസ്താവിന്
നീരാജനവും വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ വിളക്കും മാലയും നല്കി പ്രാർത്ഥിയ്ക്കുക

☮️ മീനം രാശി – പ്രൂരുരുട്ടാതി അവസാന പാദം, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി ) ഇഷ്ട സിദ്ധി, ധന ധാന്യലാഭം സ്ഥാനഗുണം പ്രതാപശക്തി മുതലായവ വന്നുചേരും രോഗശമനം ഫലം വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പായസം ദീപ സമർപ്പണം ചെയ്തു പ്രാർത്ഥിയ്ക്കുക.

Facebook Comments

COMMENTS

- Advertisment -

Most Popular

കതിരും പതിരും( 7) ✍ ജസിയഷാജഹാൻ

സ്നേഹവ്രണങ്ങളിലെ മൗനത്തിന്റെ കയങ്ങങ്ങളിലേക്ക് നീ ഹൃദയം ചേർത്ത് വച്ചിട്ടുണ്ടോ?...ചോരച്ചോപ്പും കണ്ണീർകറുപ്പും നിന്നിൽ പടർന്നിട്ടുണ്ടോ.... സ്നേഹത്തിന്റെ ഭൂമിയിലേക്ക് നമുക്കൊന്നു കൈകോർത്തു നടന്ന് ആകാശം പൂകാം...വരൂ..മനുഷ്യരേ... സ്നേഹിക്കണം... സ്നേഹം നമുക്ക് തോന്നണം.സ്നേഹം അതനുഭവിച്ച് തന്നെ അറിയണം. സ്നേഹം ആരിൽ...

റോബിൻ പള്ളുരുത്തി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ലേഖയും മാഷും (15)

"എന്താ ലേഖേ മുഖം വാടിയിരിക്കുന്നത് ? സ്കൂൾ തുറന്ന ആദ്യദിനം തന്നെ കൂട്ടുകാരികളുമായി പിണങ്ങിയോ ?" "പിണങ്ങിയതൊന്നുമല്ല മാഷേ ...അതായിരുന്നെങ്കിൽ സാരമില്ലായിരുന്നു. " "ങ്ങ്ഹേ..പിന്നെന്താടോ ?" "അത്... മാഷേ കഴിഞ്ഞ വർഷം ക്ലാസിലുണ്ടായിരുന്ന എന്റെ കൂട്ടുകാരികളെല്ലാം ഈ വർഷം...

‘വിശ്വസാഹിത്യത്തിലെ വിസ്മയങ്ങൾ’ (14)

'മലയാളി മനസ്സ് ' ന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ വായനക്കാർക്കും 'വിശ്വസാഹിത്യത്തിലെ വിസ്മയങ്ങൾ' എന്ന പംക്തിയുടെ പതിന്നാലാം ഭാഗത്തിലേയ്ക്ക് സ്നേഹപൂർവം സ്വാഗതം🙏❤️🌹 വിശ്വപ്രസിദ്ധനായ ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യകാരൻ രബീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന്റെ "ദ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ" എന്ന വിഖ്യാതമായ...

ശുഭചിന്ത – 18 ‘പുണ്യമായ സത്കർമ്മങ്ങൾ’ ✍ പി . എം . എൻ . നമ്പൂതിരി

ഭക്തി, ആരോഗ്യം, സന്തോഷം, മനസ്സമാധാനം, ഉറക്കം, ഇതിനേ ക്കാള്‍ പണത്തിന്‌ പ്രാധാന്യം നല്‍കരുത്‌. കണ്ണുനീര്‍ തുടയ്ക്കുക,പ്രപഞ്ജ സൃഷ്ടിയെ വണങ്ങുക...നല്ലതുമാത്രം വിചാരിക്കുക,നമുക്ക് കിട്ടിയ തെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങളാണെന്നോർക്കുക. സത്‌ഫലങ്ങള്‍ മാത്രം തരുന്ന മരത്തെപ്പോലെയാവുക,കല്ലെറിഞ്ഞാലും അത്‌ ഫലങ്ങള്‍ കൊഴിച്ചുതരും. പെരുമാറ്റരീതികളും,മനോഭാവങ്ങളും പൂന്തോട്ടത്തേക്കാള്‍...
Facebook Comments
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: