17.1 C
New York
Monday, October 25, 2021
Home Special ഈയാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങിനെ..? (വാരഫലം)

ഈയാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങിനെ..? (വാരഫലം)

തയ്യാറാക്കിയത്: പ്രശസ്ത ജോതിഷ പണ്ഡിതൻ പയ്യന്നൂർ ശശിധരപ്പൊതുവാൾ

🕉️ നക്ഷത്രവാരഫലം
2021 ഫിബ്രവരി 14 ഞായറാഴ്ചുതൽ 20 ശനിയാഴ്ചവരെ നക്ഷത്രവാരഫലം
മേടം രാശി – (അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തി ആദ്യപാദം)
ജാവിതത്തിൽ നിരാശജനകമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാദ്ധ്യയുള്ള വാരമാണ്. സന്താന ങ്ങളെ കൊണ്ട് മാനസ്സിക പ്രയാസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കർമ്മരംഗത്തെ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് ശമനം കിട്ടും – ആദിത്യദേവന് പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നെയ്യ്‌വിളക്കും മാലയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിയ്ക്കുക.
☮️ എടവം രാശി – കാർത്തിക അവസാന മൂന്ന് പാദവും രോഹിണിയും മകീര്യം ആദ്യ രണ്ട് പാദവും )
പ്രവർത്തി മേഖലകളിൽ വിജയങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം – അധികാരികളിൽ നിന്ന് അനുകൂല മനോഭാവം ഉണ്ടാകും – ബന്ധുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ കേൾക്കണ്ടി വരും
ധനപരമായി മെച്ചപ്പെടും – ദേവീപ്രീതിക്ക് വേണ്ടി കടും മധുര പായസം വഴിപാട് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിയ്ക്കു ക
☮️ മിഥുനം രാശി – ( മകീര്യം അവസാന രണ്ട് പാദവും തിരുവാതിരയും പൂണർ തo ആദ്യ മൂന്ന് പാദവും )
കാര്യപരാജയ o പ്രവർത്തി തടസ്സങ്ങൾ കാണുന്നു. വിവാഹന്വേഷകർക്ക് അനുകൂല തീരുമാനങ്ങൾ വരുവാൻ സാദ്ധ്യ തുള്ള വാരമാണ്. – വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വാരം ഗുണമല്ല – പരിഹാരം – വ്യാഴ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി മഹാവിഷ്ണുഭജനം നടത്തുകയും വിഷ്ണു സഹസ്രനാമ പാരായണം ചെയ്യുക
☮️ കർക്കിടകം രാശി – ( പുണർതം അവസാന പാദവും പുയ്യം , ആയില്യം)
പൊതുവിൽ അനുകൂല സമയമാണ് – സാമ്പത്തികനേട്ടം കാര്യവിജയം ഇവ കാണുന്നു. വിവാദങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നില്ക്കണം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വർക്ക് ആശ്വാസകരമായ വാർത്ത കേൾക്കാം – പരിഹാരം
ശാസ്താവിന് നീരാജനം സമർപ്പിയ്ക്കുക.
☮️ ചിങ്ങം രാശി – (മകം, പൂരം, ഉത്രം ആദ്യപാദം)
ശാരിരിക പ്രയാസങ്ങൾ, അമിതാദ്ധ്വാനം, കലഹ സാദ്ധ്യത ഇവ കാണുന്നു. – സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും – ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ അഭിപ്രായ വിത്യാസങ്ങൾ വരുവാൻ സാദ്ധ്യത – പരിഹാരം – മഹാദേവന് കൂവളമാല ചാർത്തുക
☮️ കന്നി രാശി – (ഉത്രം അവസാനമൂന്ന് പാദവും അത്തവും ചിത്തിര ആദ്യ പകുതി)
കർമ്മമേഖലകളിൽ തടസ്സം – സഹപ്രവർത്തകരും അധികാരികളും ശ്ത്രുതാപരമായി പെരുമാറും – മത്സരങ്ങൾ , ഭാഗ്യപരീക്ഷണങ്ങളിൽ വിജയം കാണുന്നു
ദേവീപ്രീതികരമായ വഴിപാടുകൾ സമർപ്പിയ്ക്കുക
☮️ തുലാം രാശി – (ചിത്തിര അവസാന പകുതിയും ചോതിയും വിശാഖം ആദ്യ മൂന്ന് പാദം)
വിണ്ട് വിചാരം ഇല്ലാതെ ഏർപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തികൾ മനസ്സിനെ അലട്ടും – വിവാഹ കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമാകതെ നീണ്ട് പോകും – ബന്ധുക്കൾ സഹായത്തിന് ഉണ്ടാകും – പരിഹാരം
ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് വെറ്റിലമാല ചാർത്തുക
☮️ വൃശ്ചികം രാശി – വിശാഖം അവസാന പാദം അനിഴവും തൃക്കേട്ടയും) അകാരണ ഭയം, പ്രവർത്തി തടസ്സം, മേലധികാരികളുടെ നിസ്സഹകരണം ഇവയുണ്ടാകും – ആത്മിയ കാര്യങ്ങളിൽ പുരോഗതി ഇവ കാണുന്നു പരിഹാരം നവഗ്രഹ പ്രീതി വരുത്തുക
☮️ ധനു രാശി – (മൂലംപൂരാടം ഉത്രാടം ആദ്യ പാദം) കർമ്മ വിജയം കാണുന്നു. ധനപരമായ പ്രതിസന്ധികളിൽ മാറ്റം അനുഭവപ്പെടും കുടുംബത്തിൽ ചിലമംഗള കർമ്മങ്ങളുടെ ആലോചനകൾ വരും
വിട് നിർന്മാണമോ നവീകരണമോ ആയ ആലോചനകൾ നടക്കും – ദേവി ഭജനവും ശാസ്താവിന് നീരാജനവും സമർപ്പിയ്ക്കുക
☮️ മകരം രാശി – (ഉത്രാട o അവസനമുന്ന് പാദവും തിരുവോണവും അവിട്ടം ആദ്യ പകുതിയും )
ജന്മശ്ശനി, ജന്മവ്യാഴം നടക്കുന്ന കാലമാണ്
കർമ്മമേഖലകളിൽ വേണ്ടത്ര വിജയം കാണില്ല. – ധനപരമായ പ്രയാസങ്ങൾ കൂടും വാക്കുകൾ പാലിക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് – അപ്രതി ക്ഷാത ധനതടസ്സങ്ങ പ്രതീക്ഷിക്കണം
പരിഹാരങ്ങൾ – വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ വിളക്കും മാലയും സമർപ്പിക്കുക
☮️കുംഭം രാശി – (അവിട്ടം അവസാനപകുതിയും ചതയവും പൂരുരുട്ടാതി ആദ്യ മൂന്ന് പാദവും )
ഏഴര ശനിദോഷം തുടക്കമാണ് – അന്യരുടെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ വഴണ്ടേണ്ടിവരും – മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം വാഹന യാത്രകൾ ശ്രദ്ധിയ്ക്കണം – സന്താനങ്ങളെ കൊണ്ട് മനസ്സ് വിഷമിക്കും
ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിൽ നെയ്യ് വിളക്കു – അർച്ചന മുതലായവ നടത്തി പ്രാർത്ഥിയ്ക്കു ക
☮️ മീനം രാശി – (പൂരുരുട്ടാതി അവസാനപാദവും ഉത്രട്ടാതിയും രേവതിയും )
കാര്യവിജയം പ്രവർത്തി നേട്ടം ഇവ കാണുന്നു. ദീർഘകാലമായി മുടങ്ങി കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പുനരാലോചിക്കുവാൻ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപരിപഠനത്തിന് അവസര ങ്ങൾ വന്ന് ചേരും
വിവാഹ മന്യേഷിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയമാണ്.
പരിഹാരം – കൃഷ്ണക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വിളക്കും മാലും സമർപ്പിക്കുക

COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

അപരിചിതരുടെ ഫേസ് ബുക്ക് അക്കൌണ്ടുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൗഹൃദ അഭ്യർത്ഥനകളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക മുന്നറിയിപ്പുമായി കേരള പോലീസ്.

വിദേശീയരായ ഡോക്ടർമാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു വിശ്വസിപ്പിച്ച് യു.കെ യിൽ നിന്നും ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങൾ അയക്കാനെന്ന പേരിൽ നികുതിയും, ഇൻഷുറൻസിനായും വൻതുകകൾ വാങ്ങി സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി തട്ടിപ്പു നടത്തിയിരുന്ന മണിപ്പൂരി സ്വദേശികളായ ഭാര്യയേയും ഭർത്താവിനേയും...

പീഡനത്തിനിരയായ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ പിതാവിനെ വീടിനുള്ളില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി.

കോട്ടയം:​ പീഡനത്തിനിരയായ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ പിതാവിനെ വീടിനുള്ളില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. കോട്ടയം കുറിച്ചി സ്വദേശിയാണ്​ മരിച്ചത്​. 10 വയസുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസില്‍ പലചരക്ക്​ കടയുടമ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ്​ അറസ്റ്റിലായത്​​. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ്​ ചിങ്ങവനം പൊലീസ്​...

താല്‍ക്കാലിക ബാച്ച്‌ അനുവദിച്ച്‌ എല്ലാവര്‍ക്കും പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കും;മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി.

തിരുവനന്തപുരം : സംസതഥാനത്ത് എ പ്ലസ് ലഭിച്ച 5,812 കുട്ടികള്‍ക്ക് പ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനത്തിന് സീറ്റ് ലഭിക്കാനുണ്ടെന്നും താല്‍ക്കാലിക ബാച്ച്‌ അനുവദിച്ച്‌ എല്ലാവര്‍ക്കും പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി പറഞ്ഞു. 50...

സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ബസ്സുകള്‍ അനിശ്ചിതകാല സമരത്തിലേക്ക്.

കൊച്ചി : നിരക്ക് വര്‍ധനവ് ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വകാര്യ ബസ്സുകള്‍ അനിശ്ചിതകാല സമരത്തിലേക്ക്. ഡീസല്‍ വില കുത്തനെയുയര്‍ന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ മിനിമം ചാര്‍ജ് പന്ത്രണ്ട് രൂപയെങ്കിലുമാക്കണമെന്നാണ് ബസ്സുടമകളുടെ ‌ ആവശ്യം. ‌സംസ്ഥാനത്ത് അവസാനമായി ബസ് യാത്രാ...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: