17.1 C
New York
Thursday, February 9, 2023
Home Special ഈയാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങിനെ..? (വാരഫലം)

ഈയാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങിനെ..? (വാരഫലം)

Bootstrap Example

തയ്യാറാക്കിയത്: പ്രശസ്ത ജോതിഷ പണ്ഡിതൻ പയ്യന്നൂർ ശശിധരപ്പൊതുവാൾ

🕉️ നക്ഷത്രവാരഫലം
2021 ഫിബ്രവരി 14 ഞായറാഴ്ചുതൽ 20 ശനിയാഴ്ചവരെ നക്ഷത്രവാരഫലം
മേടം രാശി – (അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തി ആദ്യപാദം)
ജാവിതത്തിൽ നിരാശജനകമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാദ്ധ്യയുള്ള വാരമാണ്. സന്താന ങ്ങളെ കൊണ്ട് മാനസ്സിക പ്രയാസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കർമ്മരംഗത്തെ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് ശമനം കിട്ടും – ആദിത്യദേവന് പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നെയ്യ്‌വിളക്കും മാലയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിയ്ക്കുക.
☮️ എടവം രാശി – കാർത്തിക അവസാന മൂന്ന് പാദവും രോഹിണിയും മകീര്യം ആദ്യ രണ്ട് പാദവും )
പ്രവർത്തി മേഖലകളിൽ വിജയങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം – അധികാരികളിൽ നിന്ന് അനുകൂല മനോഭാവം ഉണ്ടാകും – ബന്ധുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ കേൾക്കണ്ടി വരും
ധനപരമായി മെച്ചപ്പെടും – ദേവീപ്രീതിക്ക് വേണ്ടി കടും മധുര പായസം വഴിപാട് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിയ്ക്കു ക
☮️ മിഥുനം രാശി – ( മകീര്യം അവസാന രണ്ട് പാദവും തിരുവാതിരയും പൂണർ തo ആദ്യ മൂന്ന് പാദവും )
കാര്യപരാജയ o പ്രവർത്തി തടസ്സങ്ങൾ കാണുന്നു. വിവാഹന്വേഷകർക്ക് അനുകൂല തീരുമാനങ്ങൾ വരുവാൻ സാദ്ധ്യ തുള്ള വാരമാണ്. – വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വാരം ഗുണമല്ല – പരിഹാരം – വ്യാഴ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി മഹാവിഷ്ണുഭജനം നടത്തുകയും വിഷ്ണു സഹസ്രനാമ പാരായണം ചെയ്യുക
☮️ കർക്കിടകം രാശി – ( പുണർതം അവസാന പാദവും പുയ്യം , ആയില്യം)
പൊതുവിൽ അനുകൂല സമയമാണ് – സാമ്പത്തികനേട്ടം കാര്യവിജയം ഇവ കാണുന്നു. വിവാദങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നില്ക്കണം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വർക്ക് ആശ്വാസകരമായ വാർത്ത കേൾക്കാം – പരിഹാരം
ശാസ്താവിന് നീരാജനം സമർപ്പിയ്ക്കുക.
☮️ ചിങ്ങം രാശി – (മകം, പൂരം, ഉത്രം ആദ്യപാദം)
ശാരിരിക പ്രയാസങ്ങൾ, അമിതാദ്ധ്വാനം, കലഹ സാദ്ധ്യത ഇവ കാണുന്നു. – സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും – ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ അഭിപ്രായ വിത്യാസങ്ങൾ വരുവാൻ സാദ്ധ്യത – പരിഹാരം – മഹാദേവന് കൂവളമാല ചാർത്തുക
☮️ കന്നി രാശി – (ഉത്രം അവസാനമൂന്ന് പാദവും അത്തവും ചിത്തിര ആദ്യ പകുതി)
കർമ്മമേഖലകളിൽ തടസ്സം – സഹപ്രവർത്തകരും അധികാരികളും ശ്ത്രുതാപരമായി പെരുമാറും – മത്സരങ്ങൾ , ഭാഗ്യപരീക്ഷണങ്ങളിൽ വിജയം കാണുന്നു
ദേവീപ്രീതികരമായ വഴിപാടുകൾ സമർപ്പിയ്ക്കുക
☮️ തുലാം രാശി – (ചിത്തിര അവസാന പകുതിയും ചോതിയും വിശാഖം ആദ്യ മൂന്ന് പാദം)
വിണ്ട് വിചാരം ഇല്ലാതെ ഏർപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തികൾ മനസ്സിനെ അലട്ടും – വിവാഹ കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമാകതെ നീണ്ട് പോകും – ബന്ധുക്കൾ സഹായത്തിന് ഉണ്ടാകും – പരിഹാരം
ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് വെറ്റിലമാല ചാർത്തുക
☮️ വൃശ്ചികം രാശി – വിശാഖം അവസാന പാദം അനിഴവും തൃക്കേട്ടയും) അകാരണ ഭയം, പ്രവർത്തി തടസ്സം, മേലധികാരികളുടെ നിസ്സഹകരണം ഇവയുണ്ടാകും – ആത്മിയ കാര്യങ്ങളിൽ പുരോഗതി ഇവ കാണുന്നു പരിഹാരം നവഗ്രഹ പ്രീതി വരുത്തുക
☮️ ധനു രാശി – (മൂലംപൂരാടം ഉത്രാടം ആദ്യ പാദം) കർമ്മ വിജയം കാണുന്നു. ധനപരമായ പ്രതിസന്ധികളിൽ മാറ്റം അനുഭവപ്പെടും കുടുംബത്തിൽ ചിലമംഗള കർമ്മങ്ങളുടെ ആലോചനകൾ വരും
വിട് നിർന്മാണമോ നവീകരണമോ ആയ ആലോചനകൾ നടക്കും – ദേവി ഭജനവും ശാസ്താവിന് നീരാജനവും സമർപ്പിയ്ക്കുക
☮️ മകരം രാശി – (ഉത്രാട o അവസനമുന്ന് പാദവും തിരുവോണവും അവിട്ടം ആദ്യ പകുതിയും )
ജന്മശ്ശനി, ജന്മവ്യാഴം നടക്കുന്ന കാലമാണ്
കർമ്മമേഖലകളിൽ വേണ്ടത്ര വിജയം കാണില്ല. – ധനപരമായ പ്രയാസങ്ങൾ കൂടും വാക്കുകൾ പാലിക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് – അപ്രതി ക്ഷാത ധനതടസ്സങ്ങ പ്രതീക്ഷിക്കണം
പരിഹാരങ്ങൾ – വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ വിളക്കും മാലയും സമർപ്പിക്കുക
☮️കുംഭം രാശി – (അവിട്ടം അവസാനപകുതിയും ചതയവും പൂരുരുട്ടാതി ആദ്യ മൂന്ന് പാദവും )
ഏഴര ശനിദോഷം തുടക്കമാണ് – അന്യരുടെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ വഴണ്ടേണ്ടിവരും – മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം വാഹന യാത്രകൾ ശ്രദ്ധിയ്ക്കണം – സന്താനങ്ങളെ കൊണ്ട് മനസ്സ് വിഷമിക്കും
ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിൽ നെയ്യ് വിളക്കു – അർച്ചന മുതലായവ നടത്തി പ്രാർത്ഥിയ്ക്കു ക
☮️ മീനം രാശി – (പൂരുരുട്ടാതി അവസാനപാദവും ഉത്രട്ടാതിയും രേവതിയും )
കാര്യവിജയം പ്രവർത്തി നേട്ടം ഇവ കാണുന്നു. ദീർഘകാലമായി മുടങ്ങി കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പുനരാലോചിക്കുവാൻ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപരിപഠനത്തിന് അവസര ങ്ങൾ വന്ന് ചേരും
വിവാഹ മന്യേഷിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയമാണ്.
പരിഹാരം – കൃഷ്ണക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വിളക്കും മാലും സമർപ്പിക്കുക

Facebook Comments

COMMENTS

- Advertisment -

Most Popular

മനഃശാസ്ത്ര സംബന്ധമായ തുടർ ലേഖനവുമായി മലയാളി മനസ്സിൽ എത്തുന്നു പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരനായ ശ്രീ KG ബാബുരാജ്.

"വീക്ഷണങ്ങളുടെ മനഃശാസ്ത്രം" എന്ന മനഃശാസ്ത്ര സംബന്ധമായ തുടർ ലേഖനവുമായി വെള്ളിയാഴ്ചതോറും മലയാളി മനസ്സിൽ എത്തുന്നു.. പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരനായ ശ്രീ KG ബാബുരാജ്. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ആലുവായ്ക്കടുത്ത് വെസ്റ്റ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി യായ ശ്രീ കെ ജി...

മലയാളിമനസ്സ്.. ആരോഗ്യ വീഥി

ഇയര്‍ ഫോണുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിവിധ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് വിദഗ്ധര്‍. ഇയര്‍ഫോണുകളില്‍ നിന്ന് വരുന്ന ശബ്ദം ചെവിയില്‍ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. ഇത് സ്ഥിരമായ കേടുപാടുകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ശ്രവണ രീതികള്‍ മൂലം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഒരു...

ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം ✍പ്രൊഫസ്സർ എ.വി. ഇട്ടി

തെറ്റു തിരുത്താനുള്ള ആർജ്ജവം നേടിയെടുക്കാം .......................................................................................................... സന്യാസി പതിവുപോലെ, തൻ്റെ പൂജാമുറിയിൽ കയറിയപ്പോൾ, അവിടിരുന്ന തൻ്റെ സ്വർണ്ണത്തളിക കാണാനില്ല! തൻ്റെ ശിഷ്യരിൽ ആരെങ്കിലുമായിരിക്കും അതെടുത്തതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനുറപ്പായിരുന്നു. എടുത്തത് ആരാണെങ്കിലും, തന്നോടു രഹസ്യമായി പറയുവാൻ ഗുരു ശിഷ്യരോടു...

ശുഭദിനം | 2023 | ഫെബ്രുവരി 9 | വ്യാഴം ✍കവിത കണ്ണന്‍

വീട്ടിലേക്ക് പച്ചക്കറി വില്‍ക്കാന്‍ വന്ന സ്ത്രീ ഒരു കെട്ട് ചീരയ്ക്ക് 20 രൂപ വില പറഞ്ഞു. അമ്മ അതിന്റെ പകുതി വില പറഞ്ഞു. 18 രൂപ വരെ വില്‍പനക്കാരി പറഞ്ഞെങ്കിലും അമ്മ സമ്മതിച്ചില്ല....
Facebook Comments
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: