17.1 C
New York
Wednesday, March 22, 2023
Home Religion സുവിശേഷ വചസ്സുകൾ (29 ) ✍പ്രൊഫസ്സർ എ.വി. ഇട്ടി

സുവിശേഷ വചസ്സുകൾ (29 ) ✍പ്രൊഫസ്സർ എ.വി. ഇട്ടി

പ്രൊഫസ്സർ എ.വി. ഇട്ടി✍

മന:സാക്ഷിയുടെ സാക്ഷ്യം
(എബ്രാ.13:14 – 19)

“ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ, സകലത്തിലും നല്ലവരായി നടപ്പാൻ ഇച്ഛിക്ക കൊണ്ട്, ഞങ്ങൾക്കു നല്ല മന:സാക്ഷി ഉണ്ടെന്നു ഞങ്ങൾ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു”
(വാ. 18).

ദൈവം മനുഷ്യരിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള തന്റെ ശബ്ദമാണ് ‘മന:സാക്ഷി’. ഒരാളുടെ മന:സാക്ഷിയിലാണു ദൈവത്തിന്റെ അത്മാവു പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, മന:സാക്ഷിയുടെ ശബ്ദം ഒരാൾ നിരന്തരം അവഗണിക്കുകയും, അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചു മന:സാക്ഷിയെ പ്രവർത്തന രഹിതമാക്കുകയും ചെയ്താൽ, ദൈവത്തിനു അയാളിൽ പ്രവർത്തിക്കുക ദുഷ്ക്കരമാണ്! ‘മന:സാക്ഷി മരവിച്ചവർ’ എന്നാണു അങ്ങനെയുള്ളവർ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുക! ധ്യാന ഭാഗത്ത് ‘നല്ല മന:സാക്ഷി’ ഉണ്ടെന്നു
ഞങ്ങൾക്കു ഉറപ്പുണ്ടെന്നു ലേഖന കർത്താവു പറയുന്നതു തനിക്കു ശുദ്ധവും സജീവവുമായ മന:സാക്ഷി ഉണ്ടെന്ന ബോദ്ധ്യത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടാണ്! സകല കാര്യത്തിലും നല്ലവരായി കാണപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കു മാത്രമേ, നല്ല മന:സാക്കി കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ ആകയുള്ളൂ? അവർക്കു മാത്രമേ ദൈവഹിതം അനുസരിച്ചു ജീവിക്കാനും ആകയുള്ളൂ!

ബർന്നബാസ് തനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാം വിറ്റു സഭയുടെ പൊതു നന്മയ്ക്കായി
ആ തുക അപ്പൊസ്തലരുടെ കാൽക്കൽ വെച്ചു. അവൻ അതു നിഷ്ക്കളങ്ക
ഹൃദയത്തോടും നിർവ്യാജ മന:സാക്ഷിയോടും കൂടി ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു! അതു കാരണം ബർന്നബാസിനു സഭയിൽ കൂടുതൽ അംഗീകാരം കിട്ടിക്കാണും? അതു കണ്ട അനന്യാസും സഫീരയും, തങ്ങളുടെ നിലം വിറ്റുവെങ്കിലും, വില
യിൽ കുറച്ചു മാറ്റി വെച്ചതിനു ശേഷം, എല്ലാം നൽകുന്നു എന്ന നാട്യത്തോടെ അവർ പണം അപ്പൊസ്തലരുടെ കാൽക്കൽ വെച്ചു! ഇതു മന:സാക്ഷിയെ വഞ്ചിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമായിരുന്നു! അങ്ങനെ വ്യാജം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിനു “സാത്താൻ അവരുടെ ഹൃദയം കൈവശമാക്കി” എന്നാണു വി. പത്രൊസ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്! (അ.പ്ര. 5:3).

യേശുവിനെ പരീക്ഷിച്ചു കുറ്റം ചുമത്തുവാൻ, വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിച്ച സ്ത്രീയെ കൊണ്ടുവന്ന ശാസ്ത്രിമാരും പരീശരും, യേശുവിന്റെ വാക്കുകൾക്കു മുമ്പിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനാകാതെ, “മന:സാക്ഷിയുടെ ആക്ഷേപം നിമിത്തം” സ്ഥലം വിട്ടുപോയി” (യോഹ.8:9) എന്നാണു രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്! ക്രിസ്തീയ സഭകളിലും സമൂഹത്തിലും . നിർമ്മല മന:സാക്ഷി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവരുടെ സംഖ്യ
കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ, അതോ, കുറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ എന്നു നാം ചിന്തിക്കണം? ശുദ്ധ മന:സാക്ഷി കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ നമുക്കു ശ്രമിക്കാം? ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ?

ചിന്തയ്ക്ക്: നമ്മുടെ (ശുദ്ധ) മന:സാക്ഷി നമ്മെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കു ദൈവത്തോടു പ്രാഗത്ഭ്യം ഉണ്ട്!

പ്രൊഫസ്സർ എ.വി. ഇട്ടി✍

COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

ഹുയാങ്സാങും ശ്രീബുദ്ധനും ✍ശ്രീകുമാരി ശങ്കരനെല്ലൂർ

സ്വർലോകം. സന്മാർഗ്ഗികളായവരാണ് സ്വർലോകത്തിൽ എത്തുന്നത് .പ്രസിദ്ധ ബുദ്ധമത ഗ്രന്ഥകർത്താവായ ഹുയാങ് സാങ് സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് . അമേരിക്ക ജപ്പാൻ ബ്രിട്ടൻ തുടങ്ങിയ പല രാജ്യക്കാരെ കണ്ടു കണ്ട് വരുമ്പോൾഒരു വിജനമായ സ്ഥലത്ത്...

മടുപ്പ് (കവിത) ✍അനിത പൈക്കാട്ട്

ഒറ്റയ്ക്കാവുന്ന തൃസന്ധ്യകളിൽ നോവിന്റെ കടൽ ഇളകി മറിയുന്നു, ചിത്തത്തിൽ പേര് പറയാനാവാത്ത എതോ വിഷാദം കരൾ കൊത്തി പറിക്കുന്നു, കഥ പറയാത്ത ചുമരുകളും ചിരിക്കൊരു മറുചിരി തരാത്ത വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളും... മടുപ്പേറിയ ദിനങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്ന മനസ്സിന്റെ താളപ്പിഴക്കു അടുക്കളച്ചുമരുകൾ സാക്ഷി, പാത്രങ്ങളുടെ മുഖങ്ങൾ ഒട്ടിയതും പൊട്ടിയതും എന്റെ കളിയാട്ടത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ചകൾ... സ്നേഹിക്കാൻ ആരുമില്ലാത്തവളുടെ ഗദ്ഗദങ്ങൾക്ക് പല്ലിയും പഴുതാരയും മാത്രം സാക്ഷി.. നിന്നെ പ്രണയിച്ച്...

തായദെെവങ്ങളും താ(യ്)വഴിയും. ✍രാജൻ പടുതോൾ

  കുംഭമാസം അവസാനിച്ചു. ഈയാണ്ടിലെ അവസാനത്തെ രണ്ടേകാല്‍ ഞാറ്റുവേലകളടങ്ങുന്ന മീനമാസം തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. മീനമാസം പൂരങ്ങളുടെ മാസമാണ്.വടക്കന്‍കേരളത്തില്‍ മീനത്തിലെ കാര്‍ത്തികനാള്‍ തുടങ്ങി പൂരംനാളുവരെ കാമദേവപൂജയുടെ ഉത്സവം ആണ്. ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കാവുകളിലും തറവാട് ഭവനങ്ങളിലുമാണ് പൂരോത്സവങ്ങൾ നടക്കുക....

പാവക്കുട്ടി (കവിത) ✍വൈക

പാവമൊരു പാവക്കുട്ടിപോലിരുന്ന പാലിന്റെ നിറമുള്ള പൗർണ്ണമി പോലെയായിരുന്ന പട്ടിന്റെ മനസ്സുള്ള പെണ്ണവളിന്ന് നിന്നു, പടവെട്ടാനുറച്ചു തന്നെ പലരും കൂടി നിന്ന സഭയിൽ മറുവാക്കോതി ചെമ്മേ പാവമവളഹങ്കാരിയായി മാറി നിമിഷവേഗാൽ പറയാൻ പാടില്ല മറുവാക്കെന്നറിഞ്ഞിട്ടും പറഞ്ഞുവല്ലോ ഇന്നവൾ കാർക്കശ്യത്തോടെ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ അനീതിക്കെതിരെ പലരും കണ്ണടച്ചപ്പോൾ പതറാതെ നിന്നവൾ പൊരുതി നീതിക്കായി പാവക്കുട്ടിപൊലിരുന്നവളുടെ പുതിയ ഭാവം കണ്ട് പേടിച്ചുപോയി മനുഷ്യർ പിന്നിലേക്ക് നീങ്ങി നിന്നു പാപപങ്കിലമായ...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: