17.1 C
New York
Wednesday, August 10, 2022
Home Literature ഈയാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങിനെ..? (വാരഫലം)

ഈയാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങിനെ..? (വാരഫലം)

തയ്യാറാക്കിയത്: പ്രശസ്ത ജോതിഷ പണ്ഡിതൻ പയ്യന്നൂർ ശശിധരപ്പൊതുവാൾ

🕉️ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ
🕉️ ഓം ശ്രീ മൂകാംബികായെ നമ:
2021 ജനുവരി 17 മുതൽ 23 വരെ മേഷാദിരാശികളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന അശ്വിന്യാദി നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പൊതുവിലുള്ള വാരഫലം


മേടം രാശി – (അശ്വതി – ഭരണി – കാർത്തിക ആദ്യപാദം) ആരോഗ്യ പരമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് അല്പം ആശ്വസം ലഭിക്കും സൽകർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാനുള്ള യോഗം കാണു .ഭവന നിർമ്മാണ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നവർക്ക
വാരം അനുകൂലമാണ് വാഹനണൾക്ക് വേണ്ടി പണം ചിലവാക്കും -വിദേശയാത്ര തടസ്സപ്പെട്ടവർക്ക് തടസ്സങ്ങൾ മാറികിട്ടും പരിഹാരം – ശാസ്താവിന് നീരാജനം സമർപ്പിക്കുക
☮️ എടവം രാശീ :- (കാർത്തിക 2, 3, 4 പാദങ്ങൾ രോഹിണി
മകീര്യം 1, 2, പാദങ്ങൾ )

തൊഴിൽപരമായി പുതിയ ആശയങ്ങളോ – സംരംഭങ്ങളോ മനസ്സിൽ വരും – സന്താനങ്ങളു ടെ വിവാഹ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയമാണ്
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ വാരം അനുകൂലമാണ്. സർക്കാർ ജീവനക്കാർ മേലധികാരികളുടെ ശാസനകൾക്ക് വിധേയമാകണ്ടി വരും
പരിഹാരങ്ങൾ – ശാസ്താവിന് ദീപം തെളിയിക്കും വ്യാഴാഴ്ച തോറും വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ മാല സമർപ്പിക്കും ചെയ്യുക
☮️മിഥുനം രാശി – (മകീര്യം 3, 4 പാദങ്ങൾ തിരുവാതിര, പുണർതം 1,2,3 പാദങ്ങൾ )
വ്യാഴം – ശനി ഇവ അഷ്ടമത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വരമായതിനാൽ പ്രയാസങ്ങൾ ഏറിയ വാരമാണ്. ധനനഷ്ടം മാനഹാനി ഇവ ഫലം ബിസിനസ് കാർ നഷ്ടസാധ്യത കൂടും വീട് നിർമ്മാണം’ മറ്റുമരാമത്തു പണിക്ൾ മുതലയവയ്ക്ക് അനുയോജ്യ സമയമാണ് പരിഹാരം – ശനിയാഴ്ച വ്രതമെടുത്തു ശാസ്താവിന് നീരാഞ്ജനം സമർപ്പിക്കുകയുo വ്യാഴ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ നെയ്യ് വിളക്ക് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യുക –
☮️ കർക്കിടകം രാശി – (പുണർതം 4, പൂയ്യം, ആയില്യം) ഇവർക്ക് ഈ വാരം സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും -ഗൃഹം മോടിപിടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആലോചനയിൽ വരും സാന്താനങ്ങളെ കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുവാനുള്ള വകയുണ്ടാകും- പണ ചിലവുകൾ വർദ്ധിയ്ക്കും
പരിഹാരങ്ങൾ :- സർപ്പക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നൂറുംപാലും മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ തുളസിമാല സമർപ്പണ oനടത്തുക.
☮️ ചിങ്ങം രാശി (മകം + പുരം + ഉത്രo 1 ) വ്യാഴവും ശനിയും അനിഷ്ട സ്ഥാനത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയമണ്-ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാകാൻ സാദ്ധ്യത കാണുന്നു. ശത്രുക്കളുടെ ഉപദ്രവം കുറയും- ധനാഗമ മാന്ദ്യം കുറയും
പരിഹാരം -ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ അർച്ചനയും വഴിപാടും രക്തപുഷ്പ്പാഞ്ജലിയും നടത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക
☮️ കന്നി രാശി (ഉത്രം 2, 3, 4+ അത്തo+ചത്തിര 1, 2)
ദൈവാനു കൂല്യമുള്ള കാലഘട്ടമാണി വാരം – എങ്കിലും സന്താനങ്ങളെ കൊണ്ട് ചില മനപ്രയാസണൾ വന്നേക്കാം – ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ധനം ചിലവാക്കണ്ടി വരും -വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിക്ഷാവിജയം പ്രതിക്ഷിക്കാം – രാഷ്ട്രിയ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഈ വാരം നല്ലതാണ്
പരിഹാരങ്ങൾ ശവക്ഷേത്രത്തിൽ ധാര വഴിപാട് നടത്തി പ്രാർത്ഥിക്കു
☮️ തുലാവം രാശി (ചിത്തിര 3, 4+ ചോതി + വിശാഖം 1, 2, 3)
ബന്ധു ജനങ്ങളുടെ സഹായങ്ങൾ ലഭ്യമാകും പെൺമക്കളുടെ വിവാഹ കാര്യത്തിൽ അനുകൂല തീരുമാനമാകും – സർക്കാർ ജീവനക്കാർ കൃത്യനിർവ്വഹണത്താൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കണ്ട സമയമാണ്
പരിഹാരങ്ങൾ – ശാസ്താവിന് നീരാജനം ശനിജപം മുതലായവ നടത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക
☮️ വൃശ്ചികം രാശി (വിശാഖo 4+ അനിഴം + തൃക്കേട്ട )
ആരോഗ്യസ്ഥിതി മെച്ചമായിരിക്കും -സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ വലിയ മാറ്റം കാണുന്നില്ല. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ വാരം പൊതുവെ ഗുണമല്ല പരിഹാരങ്ങൾ – വ്യാഴ പ്രിതിക്ക് മഹാവിഷ്ണു ഭജനം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക
ധ നു രാശി (മൂലം +പൂരാടം + ഉത്രാടം 1)
പ്രവർത്തനമേഖലയിൽ മികവു തെളിയിക്കും -പുതിയ തൊഴിൽ മേഖലയിലെ അന്വേഷണം അനുകൂലമായി വരും -ശാരീരീക_ മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുo – ബാഹ്യമായ സഹായങ്ങൾ നിലയ്ക്കും
ഴുതു പ്രാർത്ഥിക്ക് ക
☮️ മകരം രാശി (ഉത്രാടം 2, 3, 4+ തിരുവോണം -+അവിട്ടം 1,2,) സന്താനങ്ങാള കൊണ്ട് മനോവിഷമങ്ങൾ നേരിടാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട് പ്രവർത്തനമേഖലയിലെ മാന്ദ്യം സാമ്പത്തിക മേഖലയിലും വന്നു ചേരും
തൊഴിലന്വേഷകർക്ക് അല്പം കാലതാമസം നേരിടും
പരിഹാരങ്ങൾ – വ്യാട പ്രീതിയ്ക്ക് മഹാവിഷ്ണു ഭജനും ശനീശ്വരപ്രീതിക്ക് ശാസ്താഭജനവും നടത്തുക
☮️ കുംഭം രാശി (അവിട്ടം, 2, 3+ ചതയം + പൂരുരുട്ടാതി 1, 2, 3 )
ഈ വരം ഇവർക്ക് അത്ര മെച്ചമല്ല – പാഴ് ചിലവുകൾ വർദ്ധിയ്ക്കും അധികരികൾ പിഡിപ്പിക്കും -സഹായഹസ്തങ്ങൾ മാറിനിൽക്കും
പരിഹാരങ്ങൾ – ശാസ്താ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ശനിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ നീരാജനം സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക
☮️ മീനം രാശി – (പൂരുരുട്ടാതി 4+ ഉത്രട്ടാതി + രേവതി) ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്കു ഈ വാരം പൊതുവിൽ ഗുണകരമാണ്, _ നിർത്തിവച്ച കാര്യങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കും – അധികാരികളിൽ നിന്ന് അനുകൂല നിലപാടുകൾ വന്നു ചേരും –
പരിഹാരങ്ങൾ -ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ രക്തപുഷ്പ്പാഞ്ജലി വഴിപാട് സമർപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥിയ്ക്കുക

Facebook Comments

COMMENTS

- Advertisment -

Most Popular

പോലീസ് ചമഞ്ഞു കവർച്ച നടത്തിയയാൾ പിടിയിൽ

പത്തനംതിട്ട : പോലീസുകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്കൂട്ടർ യാത്രികനെ തടഞ്ഞുനിർത്തിയശേഷം, പോക്കറ്റിൽ നിന്നും 5000 രൂപയും, വലതുചെവിയിലെ കല്ലുവച്ച ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ കമ്മലും കവർന്ന കേസിലെ പ്രതിയെ പുളിക്കീഴ് പോലീസ് തന്ത്രപൂർവം...

മയക്കുമരുന്ന് നൽകി സഹപാഠിയെ ഒമ്പതാംക്ലാസുകാരൻ പീഡിപ്പിച്ചു; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി അതിജീവിത.

സ്‌കൂൾ വിദ്യാര്‍ത്ഥികൾക്കിടയിൽ അടക്കം ലഹരി മാഫിയ പിടിമുറുക്കുകയാണ്. സഹപാഠി ലഹരിമരുന്ന് നൽകിയെന്നും പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നുമുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് കണ്ണൂരിൽ മയക്കുമരുന്ന് സംഘത്തിന്റെ വലയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയും കുടുംബവും തുറന്ന് പറഞ്ഞത്. ഡിപ്രഷൻ മാറാൻ...

വയോധികയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസ്; പ്രതി ആദം അലിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി.

തിരുവനന്തപുരം കേശവദാസപുരത്ത് വായോധികയെ കൊലപ്പെടുത്തി കിണറ്റിലിട്ട കേസിൽ പ്രതി ആദം അലിയെ കേരള പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ചെന്നൈയിലെത്തിയാണ് പ്രത്യേക സംഘം പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. രാത്രിയോടെ പ്രതിയുമായി സംഘം തിരുവനന്തപുരത്തെത്തും. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അഞ്ചരയോടെയാണ്...

പീഡനക്കേസിൽ കണ്ണൂരില്‍ ഒളിവിലായിരുന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് കൗൺസിലര്‍ അറസ്റ്റില്‍.

പീഡന കേസിൽ കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലറും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ പി വി കൃഷ്ണകുമാർ അറസ്റ്റിൽ. ബംഗളൂരുവിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു കൃഷ്ണകുമാര്‍. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് എ സി പി യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘം...
Facebook Comments
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: