17.1 C
New York
Sunday, October 24, 2021
Home Literature ഈയാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങിനെ..? (വാരഫലം)

ഈയാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങിനെ..? (വാരഫലം)

തയ്യാറാക്കിയത്: പ്രശസ്ത ജോതിഷ പണ്ഡിതൻ പയ്യന്നൂർ ശശിധരപ്പൊതുവാൾ

🕉️ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ
🕉️ ഓം ശ്രീ മൂകാംബികായെ നമ:
2021 ജനുവരി 17 മുതൽ 23 വരെ മേഷാദിരാശികളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന അശ്വിന്യാദി നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പൊതുവിലുള്ള വാരഫലം


മേടം രാശി – (അശ്വതി – ഭരണി – കാർത്തിക ആദ്യപാദം) ആരോഗ്യ പരമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് അല്പം ആശ്വസം ലഭിക്കും സൽകർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാനുള്ള യോഗം കാണു .ഭവന നിർമ്മാണ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നവർക്ക
വാരം അനുകൂലമാണ് വാഹനണൾക്ക് വേണ്ടി പണം ചിലവാക്കും -വിദേശയാത്ര തടസ്സപ്പെട്ടവർക്ക് തടസ്സങ്ങൾ മാറികിട്ടും പരിഹാരം – ശാസ്താവിന് നീരാജനം സമർപ്പിക്കുക
☮️ എടവം രാശീ :- (കാർത്തിക 2, 3, 4 പാദങ്ങൾ രോഹിണി
മകീര്യം 1, 2, പാദങ്ങൾ )

തൊഴിൽപരമായി പുതിയ ആശയങ്ങളോ – സംരംഭങ്ങളോ മനസ്സിൽ വരും – സന്താനങ്ങളു ടെ വിവാഹ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയമാണ്
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ വാരം അനുകൂലമാണ്. സർക്കാർ ജീവനക്കാർ മേലധികാരികളുടെ ശാസനകൾക്ക് വിധേയമാകണ്ടി വരും
പരിഹാരങ്ങൾ – ശാസ്താവിന് ദീപം തെളിയിക്കും വ്യാഴാഴ്ച തോറും വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ മാല സമർപ്പിക്കും ചെയ്യുക
☮️മിഥുനം രാശി – (മകീര്യം 3, 4 പാദങ്ങൾ തിരുവാതിര, പുണർതം 1,2,3 പാദങ്ങൾ )
വ്യാഴം – ശനി ഇവ അഷ്ടമത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വരമായതിനാൽ പ്രയാസങ്ങൾ ഏറിയ വാരമാണ്. ധനനഷ്ടം മാനഹാനി ഇവ ഫലം ബിസിനസ് കാർ നഷ്ടസാധ്യത കൂടും വീട് നിർമ്മാണം’ മറ്റുമരാമത്തു പണിക്ൾ മുതലയവയ്ക്ക് അനുയോജ്യ സമയമാണ് പരിഹാരം – ശനിയാഴ്ച വ്രതമെടുത്തു ശാസ്താവിന് നീരാഞ്ജനം സമർപ്പിക്കുകയുo വ്യാഴ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ നെയ്യ് വിളക്ക് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യുക –
☮️ കർക്കിടകം രാശി – (പുണർതം 4, പൂയ്യം, ആയില്യം) ഇവർക്ക് ഈ വാരം സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും -ഗൃഹം മോടിപിടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആലോചനയിൽ വരും സാന്താനങ്ങളെ കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുവാനുള്ള വകയുണ്ടാകും- പണ ചിലവുകൾ വർദ്ധിയ്ക്കും
പരിഹാരങ്ങൾ :- സർപ്പക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നൂറുംപാലും മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ തുളസിമാല സമർപ്പണ oനടത്തുക.
☮️ ചിങ്ങം രാശി (മകം + പുരം + ഉത്രo 1 ) വ്യാഴവും ശനിയും അനിഷ്ട സ്ഥാനത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയമണ്-ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാകാൻ സാദ്ധ്യത കാണുന്നു. ശത്രുക്കളുടെ ഉപദ്രവം കുറയും- ധനാഗമ മാന്ദ്യം കുറയും
പരിഹാരം -ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ അർച്ചനയും വഴിപാടും രക്തപുഷ്പ്പാഞ്ജലിയും നടത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക
☮️ കന്നി രാശി (ഉത്രം 2, 3, 4+ അത്തo+ചത്തിര 1, 2)
ദൈവാനു കൂല്യമുള്ള കാലഘട്ടമാണി വാരം – എങ്കിലും സന്താനങ്ങളെ കൊണ്ട് ചില മനപ്രയാസണൾ വന്നേക്കാം – ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ധനം ചിലവാക്കണ്ടി വരും -വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിക്ഷാവിജയം പ്രതിക്ഷിക്കാം – രാഷ്ട്രിയ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഈ വാരം നല്ലതാണ്
പരിഹാരങ്ങൾ ശവക്ഷേത്രത്തിൽ ധാര വഴിപാട് നടത്തി പ്രാർത്ഥിക്കു
☮️ തുലാവം രാശി (ചിത്തിര 3, 4+ ചോതി + വിശാഖം 1, 2, 3)
ബന്ധു ജനങ്ങളുടെ സഹായങ്ങൾ ലഭ്യമാകും പെൺമക്കളുടെ വിവാഹ കാര്യത്തിൽ അനുകൂല തീരുമാനമാകും – സർക്കാർ ജീവനക്കാർ കൃത്യനിർവ്വഹണത്താൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കണ്ട സമയമാണ്
പരിഹാരങ്ങൾ – ശാസ്താവിന് നീരാജനം ശനിജപം മുതലായവ നടത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക
☮️ വൃശ്ചികം രാശി (വിശാഖo 4+ അനിഴം + തൃക്കേട്ട )
ആരോഗ്യസ്ഥിതി മെച്ചമായിരിക്കും -സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ വലിയ മാറ്റം കാണുന്നില്ല. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ വാരം പൊതുവെ ഗുണമല്ല പരിഹാരങ്ങൾ – വ്യാഴ പ്രിതിക്ക് മഹാവിഷ്ണു ഭജനം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക
ധ നു രാശി (മൂലം +പൂരാടം + ഉത്രാടം 1)
പ്രവർത്തനമേഖലയിൽ മികവു തെളിയിക്കും -പുതിയ തൊഴിൽ മേഖലയിലെ അന്വേഷണം അനുകൂലമായി വരും -ശാരീരീക_ മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുo – ബാഹ്യമായ സഹായങ്ങൾ നിലയ്ക്കും
ഴുതു പ്രാർത്ഥിക്ക് ക
☮️ മകരം രാശി (ഉത്രാടം 2, 3, 4+ തിരുവോണം -+അവിട്ടം 1,2,) സന്താനങ്ങാള കൊണ്ട് മനോവിഷമങ്ങൾ നേരിടാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട് പ്രവർത്തനമേഖലയിലെ മാന്ദ്യം സാമ്പത്തിക മേഖലയിലും വന്നു ചേരും
തൊഴിലന്വേഷകർക്ക് അല്പം കാലതാമസം നേരിടും
പരിഹാരങ്ങൾ – വ്യാട പ്രീതിയ്ക്ക് മഹാവിഷ്ണു ഭജനും ശനീശ്വരപ്രീതിക്ക് ശാസ്താഭജനവും നടത്തുക
☮️ കുംഭം രാശി (അവിട്ടം, 2, 3+ ചതയം + പൂരുരുട്ടാതി 1, 2, 3 )
ഈ വരം ഇവർക്ക് അത്ര മെച്ചമല്ല – പാഴ് ചിലവുകൾ വർദ്ധിയ്ക്കും അധികരികൾ പിഡിപ്പിക്കും -സഹായഹസ്തങ്ങൾ മാറിനിൽക്കും
പരിഹാരങ്ങൾ – ശാസ്താ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ശനിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ നീരാജനം സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക
☮️ മീനം രാശി – (പൂരുരുട്ടാതി 4+ ഉത്രട്ടാതി + രേവതി) ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്കു ഈ വാരം പൊതുവിൽ ഗുണകരമാണ്, _ നിർത്തിവച്ച കാര്യങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കും – അധികാരികളിൽ നിന്ന് അനുകൂല നിലപാടുകൾ വന്നു ചേരും –
പരിഹാരങ്ങൾ -ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ രക്തപുഷ്പ്പാഞ്ജലി വഴിപാട് സമർപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥിയ്ക്കുക

COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

സീതത്തോട് – കോട്ടമണ്‍പാറയിലും ,റാന്നി കുരുമ്പന്‍മൂഴിയിലും ഉരുള്‍പൊട്ടല്‍ ഉണ്ടായ സ്ഥലങ്ങള്‍ മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചു

നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊണ്ട് ജനങ്ങള്‍ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറിയത്ആളപായ സാധ്യത ഒഴിവാക്കി: മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ് ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊണ്ട് ആളുകള്‍ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറാന്‍ തയാറായതിനാലാണ് ഉരുള്‍പ്പൊട്ടലില്‍ ആളപായ സാധ്യത ഒഴിവായതെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി...

നോർക്ക പ്രവാസി ഭദ്രത-മൈക്രോ സ്വയംതൊഴിൽ സഹായപദ്ധതിക്ക് തുടക്കം

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവരും തിരിച്ചെത്തിയവരുമായ പ്രവാസികൾക്കായി നോർക്ക നടപ്പാക്കുന്ന സമഗ്ര പുനരധിവാസ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ നോർക്ക പ്രവാസി - ഭദ്രത മൈക്രോ പദ്ധതിക്ക് (26.10.2021 ചൊവ്വ) തുടക്കം. അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ...

ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലെ ഏർലി വോട്ടിംഗ് ശനിയാഴ്ച ആരംഭിച്ചു.

ന്യൂയോർക്ക്:- നവംബർ 2 ന് നടക്കുന്ന പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായിന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലെ ഏർലി വോട്ടിംഗ് ഒക്ടോബർ 23 ശനിയാഴ്ച ആരംഭിച്ചു. ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി മേയർ, പബ്ളിക്ക് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് കൺട്രോളർ, സിറ്റി കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ...

കോന്നി ഗവ.മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ രണ്ടാം ഘട്ട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങക്ക് ഭൂമി പൂജയോടെ നാളെ തുടക്കമാകും.(ഒക്ടോബർ 25)

കോന്നിവാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം : കോന്നി ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ വികസനത്തിൽ നാഴികക്കല്ലാകാൻ പോകുന്ന രണ്ടാംഘട്ട നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഭൂമിപൂജയോടെ ഇന്ന് തുടക്കമാകും.കിഫ്ബി മുഖേന 241.01 കോടി രൂപയാണ് രണ്ടാം ഘട്ട നിർമാണത്തിന്...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: