17.1 C
New York
Monday, October 18, 2021
Home Literature ഈയാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങിനെ..? (വാരഫലം)

ഈയാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങിനെ..? (വാരഫലം)

തയ്യാറാക്കിയത്: പ്രശസ്ത ജോതിഷ പണ്ഡിതൻ പയ്യന്നൂർ ശശിധരപ്പൊതുവാൾ

🕉️ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ
🕉️ ഓം ശ്രീ മൂകാംബികായെ നമ:
20 21 ജനുവരി 10 മുതൽ 17വരെ :അശ്വതി മുതൽ 27 നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ജനിച്ചവരുടെ ജന്മ രാശിഫലങ്ങൾ പൊതുവിൽ
☮️മേടക്കൂർ (അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക ആദ്യപാദം)
ഈ രാശിക്കൂറിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഈ വാരം പൊതുവിൽ അത്ര ഗുണകരമല്ല’സ്ഥാനചലനങ്ങൾ അർത്ഥനാശം ,മേലധികാരികളുമായി അഭിപ്രായ ഭിന്നത ഇവ വന്ന് ചേരാം -കർമ മേഘലകളിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാവുന്നതാണ്‌.
പരിഹാരങ്ങൾ:- ശനിദോഷ പരിഹാരമായ ശാസ്താവിന് നീരാജനം, മഹാവിഷ്ണുവിങ്കൽ അർച്ചനയും നടത്തിയാൽ ദോഷഫലങ്ങൾ കുറഞ്ഞു കിട്ടും


☮️എടവക്കുർ (കാർത്തിക അവസാന3 പാദം + രോഹിണി + മകീര്യം ആദ്യ പാദം)
ഈ വാരം ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് പൊതുവിൽ ഗുണാധിക്യമുള്ള വാരമാണ്.-വാരാദ്യം ധ ന പ ര മാ യ ഇടപാടുകളോ രേഖാപരമായ കാര്യങ്ങളോ നടത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ വേണ്ടുന്ന സമയമാണ് – കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വഴക്കുകൾ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം
പരിഹാരം :– ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭാഗ്യസൂക്ത പുഷ്പ്പാഞ്ജലി നെയ്യ് വിളക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിയ്ക്കുക.


☮️മിഥുനം രാശീ (മകീര്യം അവസാന രണ്ട് പാദം + തിരുവാതിര + പുണർതം ആദ്യ പാദം)
ദൂരയാത്രകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക – പൊതു കാര്യത്തിൽ ഇടപ്പെടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ വേണം – സൗഹൃദങ്ങളിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുവാൻ സാദ്ധ്യത കൂടുതലാണ്.- തൊഴിലന്വേഷകർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കൻ പറ്റിയ വാരമാണ്
പരിഹാരങ്ങൾ :-
വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പുഷ്പ്പാഞ്ജലി പാൽപ്പായസം നെയ് വിളക്ക് സമർപ്പിക്കുക.


☮️കർക്കിടകം രാശി (പുണർതം അവസാനപാദം + പൂയ്യം + ആയില്യം )
വിവാഹാലോചനകൾ നടക്കുന്നവർ അനുകൂല സമയമാണു – കുടുംബത്തിൽ മംഗളകർമ്മങ്ങൾ വന്നു ചേരും -ഗൃഹനിർമ്മാണങ്ങൾ നടത്തുവാൻ ഉദേശിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയമാണ്
പരിഹാരങ്ങൾ -ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ വിളക്ക്, മാലാ പായസം വഴിപാടുകൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിയ്ക്കുക


☮️ചിങ്ങം രാശി (മകം + പൂരം + ഉത്രം ആദ്യ പാദം)
ഈ വാരം ചിങ്ങം രാശിക്കാർ അത്ര മെച്ചമുള്ളതല്ല.- സ്ഥിരവരുമാനങ്ങൾക്കു് തടസ്സങ്ങൾ വരാൻ സാദ്ധ്യത കാണുന്നു. സന്താനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിയിൽ മനസ്സ് വിഷമിക്കുവാൻ സാദ്ധ്യത കാണുന്നു ‘-യാത്ര വേളയിൽ രേഖകൾ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട് –പരിഹാരങ്ങൾ :- വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ സഹസ്രനാമ പുഷ്പ്പാഞ്ജലിയും പാൽപ്പായസവും വഴിപാട് സമർപ്പിക്കുക


☮️കന്നി രാശി (ഉത്രം അവസാന3 പാദ o+ അത്തം + ചിത്തിര ആദ്യ രണ്ട് പാദം)
കന്നി രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഈ വാര o അനുകൂലമാണ് – സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധി വരെ സമാധാനം കിട്ടും – പരിഷകളിൽ വിജയം ഇവ കാന്നുന്നു. നിർത്തിവെച്ച പദ്ധതികൾ തുടങ്ങുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമാണ്
പരിഹാരങ്ങൾ –ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് അവ ൽ നിവേദ്യം സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക


☮️തുലാവം രാശി (ചിത്തിര അവസാന രണ്ട് പാദം + ചോതി + വിശാഖം ആദ്യ പാദം) സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് അപ്രതീക്ഷിത സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കും പാ ഭരോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ രോഗവർദ്ധനവുണ്ടായേക്കാം -വിദേശത്തു ജോലി ചെയ്യുന്നവരിൽ നാട്ടിലേക്ക് വരുവാൻ ഉള്ള ശ്രമം വിജയിക്കും – ധന പരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം
പരിഹാര ര ങ്ങൾ –ദേവി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നെയ്യ് വിളക്ക് – പുഷ്പ്പാഞ്ജലി – കടുo മധുര പായസം സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക


☮️വൃശ്ചികം രാശി (വിശാഖം അവസാനപാദം + അനിഴം + തൃക്കേട്ട )
പ്രതീക്ഷിച്ച സഹായങ്ങൾ ലഭ്യമാകില്ല.പകരം മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായി വരും രോഗ ദുരിതങ്ങൾ വർദ്ധിയ്ക്കും -ദാമ്പത്യ കലഹങ്ങൾ വരാതെ ശ്രദ്ധ വേണoshare മാർക്കറ്റിംഗിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും
പരിഹാരങ്ങൾ – ശിവഭജനം ,സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിക്ക് പഞ്ചാമൃതം ഇവ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിയ്ക്കുക


☮️ധനുരാശി (മൂലം + പൂരാടം + ഉത്രാടം ആദ്യ പാദം)
ഈ രാശിക്കൂറുകാർക്ക് ഈ വാരം പൊതുവിൽ ഗുണമാണ് – കഠിന പരിശ്രമത്തിലൂടെ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കും ആരോഗ്യ പരമായും വാരം അനുകൂലമാണ്
എതിരാളികൾ നിഷ്പ്രഭരാകുന്ന വാരമാണിത്
ദേവപ്രീതിക്ക് വേണ്ടി പുഷ്പ്പാഞ്ജലിയും പായസം വഴിപാടും കഴിപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക


☮️മകരം രാശീ – (ഉത്രാടം അവസാന പാദo+ തിരുവോണം + അവിട്ടം ആദ്യ രണ്ട് പാദം)
കർമമേഖലയിൽ സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് ആദരവും പരിഗണനയും ലഭിക്കും – കച്ചവടക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ വന്നു ചേരും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പOന കാര്യങ്ങളിൽ മികവ്വ് പ്രദർശിപ്പാക്കാൻ സാധിക്കില്ല – അപവാഭങ്ങളും ദുഷ്പ്പേര് ഉം വന്നു ചേരാൻ ഇടയുള്ള
സമയമാ ന്ന്
നവഗ്രഹക്ഷേത്രത്താൽ ശനിയാഴ്ച ദിവസം ശനീശ്വരന് നീരാജനം സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക ‘

☮️കുംഭം രാശി (അവിട്ടം അവസാന രണ്ട് പാദം + ചതയം + പൂരുരുട്ടാതി ആദ്യ 3 പാദം)
ഈ രാശി കുറുകാർക്ക് ഏഴര ശനിദോഷ നടക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ കാരjങ്ങൾക്കും തടസ്സങ്ങൾ വന്നു eചരും
ധനനഷ്യം സംഭവിക്കുവാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള കാലഘട്ടമാണ്. ശരിരത്തിന്ന് ക്ഷതങ്ങൾ, സംഭവിക്കുവാൻ സാദ്ധ്യത യുള്ളസ മ യ മാ ണ് – ശ്രദ്ധിക്കുക.
പരിഹാരങ്ങൾ :- ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ രുദ്രസക്തO കഴിപ്പിക്കുകയും ശാസ്താവിന് നെയ്യ് വിളക്ക് മാലാ വിളക്ക് എന്നിവയും ദേവിക്ക് ഗുരുതി പുഷ്പ്പാഞ്ജലിയും നടത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക ‘


☮️മീനം രാശീ (പൂരുരുട്ടാതി അവസാനപാദം + ഉത്രട്ടാതി + രേവതി)
കർമ്മ മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും – ജോലിയിൽ മാറ്റത്തിനോ പ്രമോഷനോ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കു അനുകൂല വ സ്ഥയാണ്
വീട് മോടി പി.ടിപ്പിക്കുവാൻ ആലോചനയുള്ളവർക്ക് സംഗതികൾ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാലമാണ്. വ്യവഹാര കാര്യങ്ങളിൽ വിജയം വന്ന് ചേരും
പരിഹാര o: –
ഹനുമാൻസ്വാമിയ്ക്ക് വെറ്റില മാല ചാർത്തുകയും ഗണപതി ഭഗവാന് ഒറ്റയപ്പം വഴിപാട് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക
ദോഷഫലാനുഭവങ്ങൾക്കു് ശക്തി കുറഞ്ഞു
കിട്ടും🙏🙏

COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

സിബിഎസ്ഇ 2021-22 വര്‍ഷത്തെ പത്ത്, പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസുകളിലെ പരീക്ഷാത്തീയതികള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ന്യൂഡല്‍ഹി: സിബിഎസ്ഇ 2021-22 വര്‍ഷത്തെ പത്ത്, പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസുകളിലെ പരീക്ഷാത്തീയതികള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സിബിഎസ്ഇ പത്താം ക്ലാസിലെ ആദ്യടേം പരീക്ഷ നവംബര്‍ 30 മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ പതിനൊന്ന് വരെ നടക്കും. പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ...

അഗ്‌നിക്കിരയായ വീട്ടില്‍ കത്തികരിഞ്ഞ നിലയില്‍ വൃദ്ധന്റെ ജഡം.

കോതമംഗലം നീണ്ടപാറ ചെമ്പന്‍കുഴി കുന്നത്ത് ഗോപാലന്‍ ( 99) ആണ് മരണമടഞ്ഞത്. ഇന്ന് വൈകിട്ട് 3 മണിയോടെയാണ് സംഭവം. വീടിന് സ്വയം തീയിട്ട് ഇയാള്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയായിരുന്നെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമീക നിഗമനം. ഓടിട്ട...

എംജി: പരീക്ഷകൾ മാറ്റി.

മഹാത്മാഗാന്ധി സർവ്വകലാശാല ഒക്ടോബർ 22, വെള്ളിയാഴ്ചവരെ നടത്താനിരുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റിവച്ചു.പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും.

കുളത്തിൽ കാൽ വഴുതിവീണ് വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു.

കുളത്തിൽ കാൽ വഴുതിവീണ്  വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു. കറുകച്ചാൽ പച്ചിലമാക്കൽ ആറ്റുകുഴിയിൽ ജയചന്ദ്രൻ്റെ മകൻ അരവിന്ദ് (19) ആണ് മരിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം 4.30 യോടെയായിരുന്നു സംഭവം. കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് പ്ലാച്ചിക്കൽ ഭാഗത്തുള്ള സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ കുളത്തിൽ കുളിക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു അരവിന്ദ്....
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: