17.1 C
New York
Tuesday, June 22, 2021
Home Literature ഈയാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങിനെ..? (വാരഫലം)

ഈയാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങിനെ..? (വാരഫലം)

തയ്യാറാക്കിയത്: പ്രശസ്ത ജോതിഷ പണ്ഡിതൻ പയ്യന്നൂർ ശശിധരപ്പൊതുവാൾ

🕉️ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ
🕉️ ഓം ശ്രീ മൂകാംബികായെ നമ:
20 21 ജനുവരി 10 മുതൽ 17വരെ :അശ്വതി മുതൽ 27 നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ജനിച്ചവരുടെ ജന്മ രാശിഫലങ്ങൾ പൊതുവിൽ
☮️മേടക്കൂർ (അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക ആദ്യപാദം)
ഈ രാശിക്കൂറിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഈ വാരം പൊതുവിൽ അത്ര ഗുണകരമല്ല’സ്ഥാനചലനങ്ങൾ അർത്ഥനാശം ,മേലധികാരികളുമായി അഭിപ്രായ ഭിന്നത ഇവ വന്ന് ചേരാം -കർമ മേഘലകളിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാവുന്നതാണ്‌.
പരിഹാരങ്ങൾ:- ശനിദോഷ പരിഹാരമായ ശാസ്താവിന് നീരാജനം, മഹാവിഷ്ണുവിങ്കൽ അർച്ചനയും നടത്തിയാൽ ദോഷഫലങ്ങൾ കുറഞ്ഞു കിട്ടും


☮️എടവക്കുർ (കാർത്തിക അവസാന3 പാദം + രോഹിണി + മകീര്യം ആദ്യ പാദം)
ഈ വാരം ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് പൊതുവിൽ ഗുണാധിക്യമുള്ള വാരമാണ്.-വാരാദ്യം ധ ന പ ര മാ യ ഇടപാടുകളോ രേഖാപരമായ കാര്യങ്ങളോ നടത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ വേണ്ടുന്ന സമയമാണ് – കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വഴക്കുകൾ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം
പരിഹാരം :– ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭാഗ്യസൂക്ത പുഷ്പ്പാഞ്ജലി നെയ്യ് വിളക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിയ്ക്കുക.


☮️മിഥുനം രാശീ (മകീര്യം അവസാന രണ്ട് പാദം + തിരുവാതിര + പുണർതം ആദ്യ പാദം)
ദൂരയാത്രകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക – പൊതു കാര്യത്തിൽ ഇടപ്പെടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ വേണം – സൗഹൃദങ്ങളിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുവാൻ സാദ്ധ്യത കൂടുതലാണ്.- തൊഴിലന്വേഷകർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കൻ പറ്റിയ വാരമാണ്
പരിഹാരങ്ങൾ :-
വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പുഷ്പ്പാഞ്ജലി പാൽപ്പായസം നെയ് വിളക്ക് സമർപ്പിക്കുക.


☮️കർക്കിടകം രാശി (പുണർതം അവസാനപാദം + പൂയ്യം + ആയില്യം )
വിവാഹാലോചനകൾ നടക്കുന്നവർ അനുകൂല സമയമാണു – കുടുംബത്തിൽ മംഗളകർമ്മങ്ങൾ വന്നു ചേരും -ഗൃഹനിർമ്മാണങ്ങൾ നടത്തുവാൻ ഉദേശിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയമാണ്
പരിഹാരങ്ങൾ -ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ വിളക്ക്, മാലാ പായസം വഴിപാടുകൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിയ്ക്കുക


☮️ചിങ്ങം രാശി (മകം + പൂരം + ഉത്രം ആദ്യ പാദം)
ഈ വാരം ചിങ്ങം രാശിക്കാർ അത്ര മെച്ചമുള്ളതല്ല.- സ്ഥിരവരുമാനങ്ങൾക്കു് തടസ്സങ്ങൾ വരാൻ സാദ്ധ്യത കാണുന്നു. സന്താനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിയിൽ മനസ്സ് വിഷമിക്കുവാൻ സാദ്ധ്യത കാണുന്നു ‘-യാത്ര വേളയിൽ രേഖകൾ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട് –പരിഹാരങ്ങൾ :- വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ സഹസ്രനാമ പുഷ്പ്പാഞ്ജലിയും പാൽപ്പായസവും വഴിപാട് സമർപ്പിക്കുക


☮️കന്നി രാശി (ഉത്രം അവസാന3 പാദ o+ അത്തം + ചിത്തിര ആദ്യ രണ്ട് പാദം)
കന്നി രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഈ വാര o അനുകൂലമാണ് – സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധി വരെ സമാധാനം കിട്ടും – പരിഷകളിൽ വിജയം ഇവ കാന്നുന്നു. നിർത്തിവെച്ച പദ്ധതികൾ തുടങ്ങുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമാണ്
പരിഹാരങ്ങൾ –ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് അവ ൽ നിവേദ്യം സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക


☮️തുലാവം രാശി (ചിത്തിര അവസാന രണ്ട് പാദം + ചോതി + വിശാഖം ആദ്യ പാദം) സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് അപ്രതീക്ഷിത സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കും പാ ഭരോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ രോഗവർദ്ധനവുണ്ടായേക്കാം -വിദേശത്തു ജോലി ചെയ്യുന്നവരിൽ നാട്ടിലേക്ക് വരുവാൻ ഉള്ള ശ്രമം വിജയിക്കും – ധന പരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം
പരിഹാര ര ങ്ങൾ –ദേവി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നെയ്യ് വിളക്ക് – പുഷ്പ്പാഞ്ജലി – കടുo മധുര പായസം സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക


☮️വൃശ്ചികം രാശി (വിശാഖം അവസാനപാദം + അനിഴം + തൃക്കേട്ട )
പ്രതീക്ഷിച്ച സഹായങ്ങൾ ലഭ്യമാകില്ല.പകരം മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായി വരും രോഗ ദുരിതങ്ങൾ വർദ്ധിയ്ക്കും -ദാമ്പത്യ കലഹങ്ങൾ വരാതെ ശ്രദ്ധ വേണoshare മാർക്കറ്റിംഗിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും
പരിഹാരങ്ങൾ – ശിവഭജനം ,സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിക്ക് പഞ്ചാമൃതം ഇവ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിയ്ക്കുക


☮️ധനുരാശി (മൂലം + പൂരാടം + ഉത്രാടം ആദ്യ പാദം)
ഈ രാശിക്കൂറുകാർക്ക് ഈ വാരം പൊതുവിൽ ഗുണമാണ് – കഠിന പരിശ്രമത്തിലൂടെ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കും ആരോഗ്യ പരമായും വാരം അനുകൂലമാണ്
എതിരാളികൾ നിഷ്പ്രഭരാകുന്ന വാരമാണിത്
ദേവപ്രീതിക്ക് വേണ്ടി പുഷ്പ്പാഞ്ജലിയും പായസം വഴിപാടും കഴിപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക


☮️മകരം രാശീ – (ഉത്രാടം അവസാന പാദo+ തിരുവോണം + അവിട്ടം ആദ്യ രണ്ട് പാദം)
കർമമേഖലയിൽ സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് ആദരവും പരിഗണനയും ലഭിക്കും – കച്ചവടക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ വന്നു ചേരും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പOന കാര്യങ്ങളിൽ മികവ്വ് പ്രദർശിപ്പാക്കാൻ സാധിക്കില്ല – അപവാഭങ്ങളും ദുഷ്പ്പേര് ഉം വന്നു ചേരാൻ ഇടയുള്ള
സമയമാ ന്ന്
നവഗ്രഹക്ഷേത്രത്താൽ ശനിയാഴ്ച ദിവസം ശനീശ്വരന് നീരാജനം സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക ‘

☮️കുംഭം രാശി (അവിട്ടം അവസാന രണ്ട് പാദം + ചതയം + പൂരുരുട്ടാതി ആദ്യ 3 പാദം)
ഈ രാശി കുറുകാർക്ക് ഏഴര ശനിദോഷ നടക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ കാരjങ്ങൾക്കും തടസ്സങ്ങൾ വന്നു eചരും
ധനനഷ്യം സംഭവിക്കുവാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള കാലഘട്ടമാണ്. ശരിരത്തിന്ന് ക്ഷതങ്ങൾ, സംഭവിക്കുവാൻ സാദ്ധ്യത യുള്ളസ മ യ മാ ണ് – ശ്രദ്ധിക്കുക.
പരിഹാരങ്ങൾ :- ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ രുദ്രസക്തO കഴിപ്പിക്കുകയും ശാസ്താവിന് നെയ്യ് വിളക്ക് മാലാ വിളക്ക് എന്നിവയും ദേവിക്ക് ഗുരുതി പുഷ്പ്പാഞ്ജലിയും നടത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക ‘


☮️മീനം രാശീ (പൂരുരുട്ടാതി അവസാനപാദം + ഉത്രട്ടാതി + രേവതി)
കർമ്മ മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും – ജോലിയിൽ മാറ്റത്തിനോ പ്രമോഷനോ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കു അനുകൂല വ സ്ഥയാണ്
വീട് മോടി പി.ടിപ്പിക്കുവാൻ ആലോചനയുള്ളവർക്ക് സംഗതികൾ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാലമാണ്. വ്യവഹാര കാര്യങ്ങളിൽ വിജയം വന്ന് ചേരും
പരിഹാര o: –
ഹനുമാൻസ്വാമിയ്ക്ക് വെറ്റില മാല ചാർത്തുകയും ഗണപതി ഭഗവാന് ഒറ്റയപ്പം വഴിപാട് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക
ദോഷഫലാനുഭവങ്ങൾക്കു് ശക്തി കുറഞ്ഞു
കിട്ടും🙏🙏

COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

ടിപിആർ 16 ൽ താഴെയുള്ള തദ്ദേശ സ്ഥാപന പരിധികളിൽ ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കാൻ അനുമതി

സംസ്ഥാനത്ത് ടിപിആർ 16 ൽ താഴെയുള്ള തദ്ദേശ സ്ഥാപന പരിധികളിൽ ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കാൻ അനുമതി പരമാവധി 15 പേർക്ക് മാത്രമാണ് പ്രവേശനാനുമതി തീരുമാനം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കൊവിഡ് അവലോകന യോഗത്തിൽ

നാളെ 25 കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ കോവാക്സിന്‍ രണ്ടാം ഡോസ് നല്‍കും

നാളെ 25 കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ കോവാക്സിന്‍ രണ്ടാം ഡോസ് നല്‍കും കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ നാളെ(ജൂണ്‍ 23) 25 കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ 18-44 പ്രായവിഭാഗത്തിലുള്ളവര്‍ക്ക് കോവാക്സിന്‍ രണ്ടാം ഡോസ് നല്‍കും. ഇന്ന്(ജൂണ്‍ 22) വൈകുന്നേരം ഏഴു മുതല്‍ ബുക്കിംഗ് നടത്താം. വാക്സിന്‍...

പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെ കരിയില കൂനയില്‍ ഉപേക്ഷിച്ച സംഭവത്തില്‍ യുവതി അറസ്റ്റില്‍.

കൊല്ലം പരവൂരിൽ ഊഴായിക്കോട്ട് പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെ കരിയില കൂനയില്‍ ഉപേക്ഷിച്ച സംഭവത്തില്‍ യുവതി അറസ്റ്റില്‍. കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ പുരയിടത്തിന്റെ ഉടമയുടെ മകള്‍ രേഷ്മ (22) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. കുഞ്ഞ് രേഷ്മയുടേത് ആണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഡിഎന്‍എ...

കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ 609 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്

കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ 609 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ 609 പേര്‍ക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 604 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കം മുഖേനയാണ് വൈറസ് ബാധിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തിനു പുറത്തു നിന്നെത്തിയ അഞ്ചു പേര്‍ രോഗബാധിതരായി. പുതിയതായി...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap